Подписаться
Волинець Віктор Іванович
Волинець Віктор Іванович
Кандидат технічних наук, доцент, ТНЕУ, ORCID ID: 0000-0002-5612-1966
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та їх вплив на розвиток бухгалтерської професії в Україні
НМ Головай, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Глобальні та національні проблеми економіки, 806-809, 2017
132017
Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок
ВІ Волинець, НВ Гордополова, НМ Головай
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2016
8*2016
Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні
НМ Головай, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць …, 2016
72016
Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі для окремих розмірів перетворень
ВІ Волинець
Електроніка та системи управління, 27-32, 2005
72005
Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі
ВІ Волинець
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 77-80, 2003
72003
Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста
ДГ Богуто, ВІ Волинець, ПК Ніколюк, ПП Ніколюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, серія …, 2017
6*2017
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2015
62015
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2014
62014
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 145, 2013
62013
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль : Крок, 2013
62013
Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою
ВІ Волинець
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2011
62011
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2010
62010
Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі
ВІ Волинець
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 69-74, 2003
6*2003
Рекуррентные алгоритмы вычисления дискретных преобразований и энергетического спектра
ВИ Волынец
Винницкий политехнический институт, 14, 1988
61988
Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою
ВІ Волинець
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки 1 (2), 171-175, 2006
52006
Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою
ВІ Волинець
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (4), 151-160, 2006
52006
Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста
ДГ Богуто, ВІ Волинець, ПК Ніколюк, ПП Ніколюк
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2017
42017
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2016
42016
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2014
32014
Автоматизований облік статутного капіталу акціонерних товариств
ВІ Волинець, ІВ Мельничук
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20