Волинець Віктор Іванович
Волинець Віктор Іванович
Кандидат технічних наук, доцент, ТНЕУ, ORCID ID: 0000-0002-5612-1966
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі для окремих розмірів перетворень
ВІ Волинець
Електроніка та системи управління, 27-32, 2005
72005
Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі
ВІ Волинець
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 77-80, 2003
72003
Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою
ВІ Волинець
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2011
62011
Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі
ВІ Волинець
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 69-74, 2003
6*2003
Рекуррентные алгоритмы вычисления дискретных преобразований и энергетического спектра
ВИ Волынец
Винницкий политехнический институт, 14, 1988
61988
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2015
52015
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2014
52014
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 145, 2013
52013
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль : Крок, 2013
52013
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова, ВЮ Гордополов
Тернопіль: Крок, 2010
52010
Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою
ВІ Волинець
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки 1 (2), 171-175, 2006
52006
Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою
ВІ Волинець
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (4), 151-160, 2006
52006
Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок
ВІ Волинець, НВ Гордополова, НМ Головай
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2016
4*2016
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2016
4*2016
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2014
42014
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2012
42012
Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2011
42011
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум
ВІ Волинець, БВ Погріщук, НВ Гордополова
Тернопіль: Крок, 2018
3*2018
Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста
ДГ Богуто, ВІ Волинець, ПК Ніколюк, ПП Ніколюк
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2017
32017
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та їх вплив на розвиток бухгалтерської професії в Україні
НМ Головай, ВІ Волинець, НВ Гордополова
Глобальні та національні проблеми економіки, 806-809, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20