Ольга, Лучанинова
Ольга, Лучанинова
Национальная металлургическая академия Украины, доцент кафедры инженерной педагогики
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Духовна культура студентів вищих навчальних закладів в умовах соціально-гуманітарної кризи
ОП Лучанінова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
42015
Педагогічні технології у вищій школі
ОП Лучанінова
Навч. посібник., 224 с., 2013
4*2013
Шлях до духовності (Духовно-моральна педагогіка в ліцеї): Навч.-метод. посібник
ОП Лучанінова
Дніпропетровськ: Пороги, 2004
42004
Обґрунтування педагогічних умов функціонування оновленої виховної системи вищого технічного навчального закладу
ОП Лучанінова
ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: методологія, теорія і практика, 113-125, 2015
32015
Особливості самопроектування професійного розвитку майбутнього інженера-педагога
ОП Лучанінова
П 86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і за, 306, 2011
32011
Виховання у 3 сучасного студента вищого технічного закладу ціннісного ставлення до наукових знань: досвід кафедри інженерної педагогіки
ОП Лучанінова
Духовність особистості: методологія, теорія та практика. Зб. наук. пр. Луганськ., 0
3*
Виховна система вищого технічного навчального закладу
ОП Лучанінова
Дис. док. пед. наук), Східноукраїнський національний унуеврситет імені В …, 2017
22017
Куратор академічної групи як ключовий суб'єкт виховної системи ВТНЗ
ОП Лучанінова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 120-132, 2017
22017
Модель виховної системи вищої школи: теоретичний аспект
ОП Лучанінова
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля Духовність особистості: методологія …, 2015
22015
Духовно-культурна домінанта української виховної парадигми у 1 чв. ХХІ століття
ОП Лучанінова
Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових …, 2015
22015
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
ОП Лучанінова
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 288, 2009
22009
Інтернет-мережі як віртуальна складова виховного простору ВТНЗ і засіб виховання студентів
ОП Лучанінова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 102-111, 2016
12016
Виховна система вищого навчального закладу: теоретичний аспект
ОП Лучанінова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Виховна система ВНЗ в умовах входження України в єдиний європейський освітній простір
ОП Лучанінова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
1*2011
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОП Лучанінова, ЛЛ Маркіна
2020
Проблеми виховання студентської молоді в умовах пандемії
ОП Лучанінова, ЛЛ Маркіна
ДДУВС, 2020
2020
ПОЛІФОНІЯ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: МІСЦЕ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ «Я-ОСОБИСТІСТЬ»
ОП Лучанінова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 90 (3 (II)), 104-115, 2019
2019
Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього фахівця
ОА Агарков, ЛМ Пріснякова, ОП Лучанінова, ЛЛ Маркіна, МВ Сурякова, ...
ДДУВС, 2019
2019
Фундаментальні та прикладні педагогічні дослідження в умовах вітчизняного ринку та європейських викликів
ОП Лучанінова
Физико-математическое образование, 2019
2019
Формування аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки
ОП Лучанінова
Физико-математическое образование, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20