Мария Заниздра
Мария Заниздра
Институт экономики промышленности НАНУ
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2015
682015
Стратегiя сталого розвитку регiону: моногр. за заг. ред. д. е. н. IО Александрова/НАН України. Iн-т економiки пром-стi
IО Александров, ОВ Половян, ОФ Коновалов, ОВ Логачова, ...
НАН України. Iн-т економiки пром-стi, 2010
122010
Институциональные аспекты управления природопользованием
ИА Александров, МЮ Тарасова
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2008
112008
Підходи до реалізації принципів сталого розвитку в охороні транскордонних водних ресурсів
МЮТ О.В. Половян, І.О. Александров
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр., 153-163, 2008
6*2008
НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ОМГ В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна
НАН України, Ін-т економіки пром-сті., 2016
5*2016
Принципы институционализма в теории устойчивого развития
ИА Александров, АВ Половян, МЮ Тарасова, ІА Александров
ДонНТУ, 2011
52011
Стратегія сталого розвитку регіону
ІО Александров
ІО Александров, ОВ Половян, ОФ Коновалов, ОВ Логачова, МЮ Тарасова/НАН …, 2010
52010
Концептуальные положения" зеленой смарт" промышленности
МЮ Заниздра
Экономика промышленности, 2018
42018
Оценка размера теневого сектора экономики Украины в разрезе ключевых отраслей промышленности
АВ Половян, МЮ Заниздра
Экономический вестник Донбасса, 2015
42015
Концепция экологизации производства в контексте неоиндустриального развития
МЮ Заниздра
Экономика промышленности, 2015
42015
Реалізація регіональної стратегії інноваційно-сталого розвитку з використанням стратегічних карт та екологічних кластерів
ОВ Половян, МЮ Тарасова
Теоретичні та прикладні питання економіки, 312-322, 2010
42010
Типологизация базовых наднациональных инновационных систем
СИ Кравченко, МЮ Заниздра
Экономика промышленности, 2019
32019
Оценка готовности к смарт-трансформациям с учетом экологической составляющей
МЮ Заниздра
Экономика промышленности, 2018
32018
Методика оценки дополнительных расходов на предприятии при переходе на экологические стандарты ЕС в сфере охраны атмосферного воздуха
МЮ Заниздра
Экономика промышленности, 2015
32015
Соответствие природоохранного законодательства Украины принципу «загрязнитель платит»
MY Tarasova
Economics and Law, 149-155, 2012
32012
Модель оцінки впливу екологічних інвестицій на якість навколишнього природного середовища
МЮ Тарасова, ОО Кравець
Проблеми економіки, 318-324, 2013
22013
Оцінка еколого-економічного збитку водним об’єктам Донецької області
ІО Александров, ОВ Половян, МЮ Тарасова
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр.—К.: Київський …, 2009
22009
Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік
МЮ Заніздра
Економіка України, 80-91, 2017
12017
Экологическое регулирование неоиндустриального развития национальных экономик
МЮ Заниздра
Экономика Украины, 80-91, 2017
12017
Економічні наслідки євроінтеграційного курсу України в сфері спеціального водокористування
МЮ Заніздра
Економічний вісник Донбасу, 44-50, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20