Підписатись
Nevmerzhytska Olena, Невмержицька Олена Василівна
Nevmerzhytska Olena, Невмержицька Олена Василівна
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в dspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків
ОВ Невмержицька
Дисертація на здоб. н. ступ. канд. пед. наук зі спец 13, 2006
312006
Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник
ТІ Пантюк, ОВ Невмержицька, МП Пантюк
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 324, 2009
282009
Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання
ІВ Гевко, О Невмержицька
122019
Виховання цінностей особистості в епоху культурних змін
ОВ Невмержицька
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
122015
Аксіологічні виміри вітчизняного освітнього простору: історичний аспект
О Невмержицька
102013
Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі XIX− першої третини XX століття
ОВ Невмержицька
спец. 13.00. 01 «Згальна педагогіка та історія педагогіки, 0
7
Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування
О Невмержицька
62015
Медійна педагогіка за кордоном
О Невмержицька
Рідна школа, 70-72, 2004
62004
Аксіологічні ідеї у педагогічній думці доби визвольних змагань (1917-1919)
О Невмержицька
52016
Розважальні програми основних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків: монографія
О Невмержицька
Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка 194 (1), 2007
52007
The Statute of the Industrial School in Drohobych (1888) as a historical source
O Nevmerzhytska, M Haliv
Східноєвропейський історичний вісник, 70-77, 2018
42018
Моральне виховання підлітків засобами телебачення (Методичні рекомендації для класних керівників)
ОВ Невмержицька
Дрогобич: ДДПУ, 2005
42005
Українське телебачення і необхідність моральної цензури
ОО Невмержицька
Рідна школа.–2004, квіт, 16, 2004
42004
Формування інформаційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня засобами сервісів Google
ГМ Розлуцька, ОВ Невмержицька, ВС Назаров
Вид-во УжНУ Говерла, 2022
32022
Виховання творчої особистості дошкільника засобами медіаосвіти
О Невмержицька
Актуальні питання гуманітарних наук, 365-370, 2016
32016
Прагматизм і аксіологічне становлення особистості
ОВ Невмержицька
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
32011
Цінності виховання у спадщині митрополита Андрея Шептицького
О Невмержицька
Режим доступу: http://www. stattionline. org. ua/pedagog/106/19286-cinnosti …, 2011
32011
Періодизація розвитку аксіологічних ідей у вітчизняному педагогічному просторі ХІХ–першої третини ХХ ст.
О Невмержицька
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2017
22017
Самоосвіта вчителя як важлива форма методичної роботи в умовах становлення інформаційного суспільства
ОВ Невмержицька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
22016
Самоосвіта вчителя іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства
О Невмержицька
Молодь і ринок, 25-29, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20