Подписаться
Грабовский Игорь Сергеевич, Грабовський Ігор Сергійович, Igor GRABOVSKIY, Ігор ГРАБОВСЬКИЙ, Грабовський І.С.,
Грабовский Игорь Сергеевич, Грабовський Ігор Сергійович, Igor GRABOVSKIY, Ігор ГРАБОВСЬКИЙ, Грабовський І.С.,
доцент, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства
ІС Грабовський, АМ Якименко
Економіка та держава, 64-70, 2016
132016
Методичні аспекти визначення ефективності управління обіговими коштами підприємства на основі показників обіговості
ІС Грабовський, АІ БАРАНОВ
Крымский экономический вестник, 99-103, 2013
82013
Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості
СІ Чимшит, І Грабовський
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
62014
Вплив стану та ефективності управління обіговими коштами підприємства на його фінансову стійкість
ІС Грабовський, АІ Баранов
Економічний простір, 198-211, 2013
42013
Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах
ІС Грабовський
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 0
4
Методологічні засади побудови системи управління сучасним підприємством на принципах проект-менеджменту
СІ Чимшит, СИ Чимшит, ІС Грабовський, ИС Грабовский
32017
Управління позиковим капіталом підприємств
ІС Грабовський, ИС Грабовский, ОР Лакіза, ЕР Лакиза, ...
22019
Механізм управління заборгованістю на підприємствах теплопостачання
ІС Грабовський, ИС Грабовский, ОВ Чепурко
22018
Механізми управління ризиками в інвестиційній діяльності
АМ Іваненков, АМ Иваненков, ІС Грабовський, ИС Грабовский
22017
Вплив ефективності управління оборотними активами підприємства на його фінансову стійкість
ІС Грабовський, ИС Грабовський
12016
Концептуальні засади розробки стратегії бюджетної децентралізації в Україні
С Чимшит, Л Головкова, І Грабовський, А Якимова
Журнал європейської економіки 19 (2), 335-361, 2020
2020
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання
ІС Грабовський, НВ Захарченко, МЛ Маргарян
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2020
2020
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
СІ Чимшит, ІС Грабовський, МО Прилєпова
Review of transport economics and management, 118-129, 2019
2019
УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
ОР Лакіза, ІС Грабовський
Усі матеріали подаються в авторській редакції., 46, 2019
2019
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
S CHIMSHIT, Y HRABOVSKYI, M PRYLIEPOVA
REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 122 «Компютерні науки» денної та заочної форм навчання
АС Корхін
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2018
2018
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ
ГІ Сергійович
Світ економічної науки. Випуск 4, 2018
2018
Методологічні засади побудови системи управління сучасним підприємством на принципах проект – менеджменту
ЧСІ Грабовський І.С.
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2017
2017
Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі
ІС Грабовський, АІ Баранов
Будівельне виробництво, 38-43, 2015
2015
Методичні засади формування зони фінансової стабільності
СІ Чимшит, ІС Грабовський, КВ Арлюкова
Економічний простір, 215-226, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20