Людмила Михайлівна Шевчик
Людмила Михайлівна Шевчик
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті
В Костюкевич, Л Шевчик, О Сокольвак, В Костюкевич
Київ: КНТ, 2017
43*2017
Рухова активність студентської молоді
А Драчук, М Галайдюк, І Дуб, Л Зацерковна
62003
Порівняльна характеристика іхтіофауни водойм м. Тернополя
ЛО Шевчик, ІМ Грод
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
32017
Порівняльний аналіз показників складу тіла кваліфікованих футболістів і футболісток
Л Шевчик, О Перепелиця, А Перепелица, В Поліщук, В Полищук, ...
Вінниця: ТОВ" Планер", 2017
32017
НАУКОВІДОСЛПДЖЕННЯ НА КАФЕДРІ ЗООЛОГІї
ВІ Кваша, ІВ Гоч, НО Стецула, СС ПодоEПВСЬКИЙ, ЛО Шевчик
12009
Показатели объёма интенсивности двигательной активности хоккеистов на траве разных игровых амплуа
В Костюкевич, Л Шевчик
ТОВ «Планер», 2018
2018
Територіальне приурочення відловів ссавців у матеріалах закритої експозиції зоологічного музею кафедри ботаніки та зоології ТНПУ імені Володимира Гнатюка
ОІ Сусла, ЛО Шевчик
Вектор, 2018
2018
Відображення природного різноманіття птахів у матеріалах експозиції зоологічного музею кафедри ботаніки та зоології ТНПУ імені Володимира Гнатюка
ОС Гільтай, ЛО Шевчик
Вектор, 2018
2018
Управління тренувальною та змагальною діяльністю спортсменів
ВМ Костюкевич, СА Гудима, ЛМ Шевчик
ТОВ «Планер», 2018
2018
МОДЕЛЮВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК У МІЖІГРОВИХ МІКРОЦИКЛАХ ПРИ ДВОХ-ЦИКЛОВІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРОТЯГОМ РОКУ
НЮ Щепотіна, ЛМ Шевчик
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
2018
Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія.
ВМ Костюкевич, ОА Шинкарук, ВІ Воронова, ОВ Борисова, ...
Київ: КНТ, 2017
2017
Моделювання процесу співіснування представників регіональних іхтіофаун різних водойм Тернопілля
ІМ Грод, ЛО Шевчик
ДВНЗ УДХТУ, 2017
2017
Контроль фізичної підготовленості
ВМ Костюкевич, ОА Шинкарук, ВІ Воронова, ОВ Борисова, ...
Київ: КНТ, 2017
2017
Методи котролю за тренувальними і змагальними навантаженнями
ВМ Костюкевич, ОА Шинкарук, ВІ Воронова, ОВ Борисова, ...
Київ: КНТ, 2017
2017
Відбір та орієнтація у загальній системі спортивної підготовки
В Костюкевич, В Костюкевич, О Сокольвак, Л Шевчик
Київ: КНТ, 2017
2017
Метрололічний контроль як складова частина процесу управління підготовкою спортсменів
В Костюкевич, В Костюкевич, Л Шевчик, О Сокольвак
Київ: КНТ, 2017
2017
Кваліметрія як метод контролю у фізичному вихованні та спорті
ВМ Костюкевич, ЛМ Шевчик, ОА Перепелиця, ВМ Поліщук
Вінниця ТОВ «Планер», 2017
2017
Особливості впливу чинників середовища на здоров’я спортсмена
С Гудима, О Перепелиця, Л Шевчик
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
2016
Шляхи оптимізації занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості
МС Ковінько, АІ Драчук, ЛМ Шевчик
Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної …, 2014
2014
ОЦІНКА СПЕЦІАЛЬНИХ РУХОВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Л Зацерковна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20