Фалько Наталья (Falko Natalia)
Фалько Наталья (Falko Natalia)
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічні особливості особистісно-професійного становлення студентів психологопедагогічних спеціальностей
НМ Фалько
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07–педагогічна і вікова психологія …, 2009
92009
Мандала як засіб арт-терапії
НМ Фалько, ДІ Гармаш, ЛВ Браславська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
32017
Гармонізація емоційної сфери підлітків методами казкотерапії
НМ Фалько, ДІ Пижик
Молодий вчений, 267-270, 2014
22014
Socio-Psychological Adaptation of the first-year Students of the economic University as a component of individual professional development in the context of cultural and …
V Morozov, L Mykhailenko, N Falko, ER Puente, A Galaidin
Scientific Journal of Polonia University 24 (5), 98-106, 2017
12017
Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти
В Молодиченко, С Прийма, Н Сегеда, Т Троіцька, П Матвієнко, ...
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2013
12013
Психологічні засади розвитку мислення молодших школярів
НМ Фалько
Проблеми сучасної психології 13, 2011
12011
Психологічні засади формування інтернальності студентів психолого-педагогічних спеціальностей ВНЗ
НМ Фалько
Наука і освіта, 2009
12009
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ ВНЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З МЕТОЮ ФОРМУ-•• V ВАННЯ ІХ ІНТЕРНАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ
НМ Фалько
Проблеми сучасної психології 6 (2), 2009
12009
ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ ТА ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ЛМ Кобильнік, НМ Фалько
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2009
12009
Життєва стратегія як компонент побудови життєвого простору особистості
НМ Фалько, НВ Гузь
Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference …, 2020
2020
Буллинг в школьном коллективе: причины возникновения и шаги предупреждения
СВ Шевченко, НМ Фалько
Психологический и социально-педагогический журнал" ДИАЛОГ", 27-33, 2020
2020
Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Психологічний супровід сучасної сім'ї в …
НМ Фалько, АВ Немикін
Люкс, Мелітополь, 2019
2019
Культурно-освітній вимір гармонізації простору особистості: психологічний дискурс
НМ Фалько
Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. 11 (20), 330-344, 2019
2019
Створення простору щодо активізації засобів масової інформації в сприянні соціальному консенсусу, врегулюванню конфліктів між внутрішньо переміщеними особами та громадами
НМ Фалько, НВ Гузь
Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. 1 (1), 155-162, 2019
2019
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ЗАСОБАМИ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ
НМ Фалько, НВ Гузь, ГБ Варіна
Затверджено відповідно до рішення вченої ради Херсонського державного …, 2019
2019
Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Збереження психічного здоров’я здобувачів вищої освіти як умова гармонійного становлення особистості
НВ Гузь, НМ Фалько
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2018
2018
MANDALA AS A MEANS OF ART THERAPY
НМ Фалько, ДІ Гармаш, ЛВ Браславська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
Психологічні умови розвитку у майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом
НМ Фалько, ДІ Пижик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
2016
СПОСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ ПІДЛІТКІВ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ
ДІ Пижик, НМ Фалько
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 95, 2015
2015
Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості
НМ Фалько
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20