Петро Волошин, Woloshyn Petro, Woloshyn P., Волошин П.
Петро Волошин, Woloshyn Petro, Woloshyn P., Волошин П.
доцент, завідувач кафедри, геологічний факультет, ЛНУ ім. І. Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
60-ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЮО Гайдаєв, ВО Яворська, ЮВ Фломін, ПУ Волошин, СМ Винничук, ...
222007
Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище
П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія: Геологічна, 139-147, 2012
112012
Лесовий покрив Волинської височини
АБ Богуцький, ОА Богуцький, ПК Волошин
Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. праць.–Луцьк: Надстир …, 1998
101998
Loess cover of Volynian Upland
A Bogucki, O Bogucki, P Voloshyn
Ukrainian Polissia: yesterday, today, tomorrow, 105-107, 1998
91998
Цикличность лессовой толщи юго-запада Русской платформы
АБ Богуцкий, ПК Волошин
Теория цикличности лессов в практике инженерно-геологических изысканий. М …, 1985
91985
Роль криогенных процессов в формировании инженерногеологических свойств лёссов
АБ Богуцкий, ПК Волошин
Теория цикличности лёссов и практика инженерногеологических изысканий.–М …, 1985
91985
Цикличность лёссовой толщи юго-запада Восточно-Европейской платформы и инженерная стратиграфия
АБ Богуцкий, ПК Волошин
Теория цикличности лёссов и практика инженерно-геологических изысканий.–М …, 1985
91985
Моніторингові дослідження підземних вод урбосистеми Львова
ПК Волошин
Наукові праці УкрНДГМІ, 80-96, 2003
52003
Ciklichnost'lessovoj tolshhi jugo-zapada Russkoj platformy i inzhenernaja stratigrafija
A Bogucki, P Voloshyn
Teorija ciklichnosti lessov v praktike inzhenernogeologicheskih izyskanij …, 1985
51985
PETROMAGNETISM AND PALAEOMAGNETISM OF SUBAERIAL DEPOSITS OF BOYANYCHI AND KORSHIV SECTIONS (VOLHYNIAN UPLAND)
D Hlavatskyi, V Bakhmutov, A Bogucki, P Voloshyn
VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-GEOLOGY, 43-51, 2016
42016
Middle Palaeolithic loess sites in Podole (Western Ukraine)
O Sytnyk, A Bogucki, P Wołoszyn, T Madeyska
Studia Geologica Polonica 113, 121-130, 1998
41998
Wstępne wyniki badań środkowopaleolitycznych stanowisk lessowych Podola
A Sytnik, A Bogucki, P Wołoszyn, T Madeyska
Studia Geologica Polonica 113, 121-136, 1998
41998
Петромагнетизм і палеомагнетизм субаеральних відкладів розрізів Бояничі і Коршів (Волинська височина)
Д Главацький, В Бахмутов, А Богуцький, П Волошин
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
32016
Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Збараж (Подільська височина)
А Богуцький, П Волошин, Ю Андрейчук
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 12-23, 2013
32013
Просторово-часові закономірності змін хімічного та динамічного режиму підземних вод урбосистеми Львова
П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 58-68, 2010
32010
Інженерно-геологічна характеристика порід лесового-ґрунтової серії опорного розрізу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя)
А Богуцький, П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 51-57, 2009
3*2009
Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу Нововолинськ”(Волинська височина)
А Богуцький, П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 85-91, 2009
32009
Природно‐антропогенні деформації земної поверхні урбанізованих тери‐торій як показник геодинамічного ризику
ПК Волошин
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 14-20, 2002
32002
Isochronic correlation of the Miocene evaporites of Carpathian Foredeep over a distance of several hundred kilometres
M BÑBEL, A BOGUCKIY, P VOLOSHIN
15th lAS Congress (Alicante, Spain), Abstracts, 161-162, 1998
31998
Моніторинг геодинамічних процесів у центральній частині Львова
П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 83-90, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20