Петро Волошин, Woloshyn Petro, Woloshyn P., Волошин П.
Петро Волошин, Woloshyn Petro, Woloshyn P., Волошин П.
доцент, завідувач кафедри, геологічний факультет, ЛНУ ім. І. Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
60-ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЮО Гайдаєв, ВО Яворська, ЮВ Фломін, ПУ Волошин, СМ Винничук, ...
212007
Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище
П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія: Геологічна, 139-147, 2012
112012
Лесовий покрив Волинської височини
АБ Богуцький, ОА Богуцький, ПК Волошин
Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. праць.–Луцьк: Надстир …, 1998
91998
Цикличность лёссовой толщи юго-запада Восточно-Европейской платформы и инженерная стратиграфия
АБ Богуцкий, ПК Волошин
Теория цикличности лёссов и практика инженерно-геологических изысканий.–М …, 1985
91985
Цикличность лессовой толщи юго-запада Русской платформы
АБ Богуцкий, ПК Волошин
Теория цикличности лессов в практ. инж.-строит. изыск.–М.: Наука, 111-120, 1981
81981
Loess cover of Volynian Upland
A Bogucki, O Bogucki, P Voloshyn
Ukrainian Polissia: yesterday, today, tomorrow, 105-107, 1998
71998
Роль криогенных процессов в формировании инженерно-геологических свойств лёссов
АБ Богуцкий, ПК Волошин
Теория цикличности лёссов и практика инженерногеологических изысканий.–М …, 1985
71985
Моніторингові дослідження підземних вод урбосистеми Львова
ПК Волошин
Наукові праці УкрНДГМІ, 80-96, 2003
52003
Middle Palaeolithic loess sites in Podole (Western Ukraine)
O Sytnyk, A Bogucki, P Wołoszyn, T Madeyska
Studia Geologica Polonica 113, 121-130, 1998
41998
Петромагнетизм і палеомагнетизм субаеральних відкладів розрізів Бояничі і Коршів (Волинська височина)
Д Главацький, В Бахмутов, А Богуцький, П Волошин
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
32016
Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Збараж (Подільська височина)
А Богуцький, П Волошин, Ю Андрейчук
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 12-23, 2013
32013
Просторово-часові закономірності змін хімічного та динамічного режиму підземних вод урбосистеми Львова
П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 58-68, 2010
32010
Інженерно-геологічна характеристика порід лесового-ґрунтової серії опорного розрізу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя)
А Богуцький, П Волошин
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 51-57, 2009
3*2009
Wstępne wyniki badań środkowopaleolitycznych stanowisk lessowych Podola
A Sytnik, A Bogucki, P Wołoszyn, T Madeyska
Studia Geologica Polonica 113, 121-136, 1998
31998
Isochronic correlation of the Miocene evaporites of Carpathian Foredeep over a distance of several hundred kilometres
M BÑBEL, A BOGUCKIY, P VOLOSHIN
15th lAS Congress (Alicante, Spain), Abstracts, 161-162, 1998
31998
Екологічний стан вод підземної гідросфери історичної забудови Львова
ПК Волошин, МВ Наконечний, АВ Ільченко
Геоінформатика, 2003
22003
Природно‐антропогенні деформації земної поверхні урбанізованих тери‐торій як показник геодинамічного ризику
ПК Волошин
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 14-20, 2002
22002
Nonhomogeneity of the physical-mechanical properties of soli medium composed of tertiary clays and quaternary loesses
Z Frankowski, R Kaczyński, A Bogucki, P Woloshyn
Journal of Theoretical and Applied Mechanics 36 (3), 581-595, 1998
21998
Моніторинг підземних вод центральної частини м. Львова
ПК Волошин
Ресурси природних вод Карпатського регіону: Матеріали міжнародної наук …, 0
2
PETROMAGNETISM AND PALAEOMAGNETISM OF SUBAERIAL DEPOSITS OF BOYANYCHI AND KORSHIV SECTIONS (VOLHYNIAN UPLAND)
D Hlavatskyi, V Bakhmutov, A Bogucki, P Voloshyn
VISNYK OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV-GEOLOGY, 43-51, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20