Н.Г. Петренко
Н.Г. Петренко
Інститут кібернетики НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Онтологические методы и средства обработки предметных знаий
А Палагин, К Сергей, Н Петренко
Онтологические методы и средства обработки предметных знаий, 1-324, 2012
1082012
Системно-онтологический анализ предметной области
НГП А.В. Палагин
УСиМ, 3-14, 2009
702009
К вопросу системно-онтологической интеграции знаний предметной области
НГП А.В. Палагин
Математические машины и системы, 63-75, 2007
422007
Знание-ориентированные информационные системы с обработкой есте-ственно-языковых объектов: онтологический подход
ВВЮ Палагин А.В., Крывый С.Л., Петренко Н.Г.
УСиМ, 3-14, 2010
39*2010
Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: основы методологии и архитектурно-структурная организация
НГП А.В. Палагин, С.Л. Крывый
УCиМ, 42-55, 2009
372009
Модель категоріального рівня мовно-онтологічної картини світу
МГП О.В. Палагін
Математичні машини і системи, 91-104, 2006
322006
К проектированию онтолого-управляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов
НГП А.В. Палагин
Математические машины и системы, 14-23, 2008
292008
Архітектурно-онтологічні принципи розбудови інтелектуальних інформаційних систем
МГП О.В. Палагін
Математичні машини і системи, 15-20, 2006
262006
Методика проектирования онтологии предметной области
АВ Палагин, НГ Петренко, КС Малахов
Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 2011
202011
Концептуальные графы и семантические сети в системах обработки естественно-языковой информации
НГП А.В. Палагин, С.Л. Крывый
Математические машины и системы, 67-69, 2009
112009
Про один підхід до аналізу та розуміння природномовних об’єктів
ОВ Палагін, СЮ Світла, МГ Петренко, ВЮ Величко
Комп’ютерні засоби, мережі та системи, 128-137, 2008
102008
Розбудова абстрактної моделі мовно-онтологічної інформаційної системи
ОВ Палагін, МГ Петренко
Математические машины и системы 1 (1), 2007
92007
Компьютерные онтологии и онтолого-управляемая архитектура информационных систем
НГ Петренко
Information Models of Knowledge, 86-92, 2010
82010
Алгебро-логічний підхід до аналізу та обробки текстової інформації
БДС Палагін О.В., Кривий С.Л., Петренко М.Г.
Проблеми програмування, Спеціальний випуск, 318-329, 2010
7*2010
Формализация проблемы извлечения знаний из естественно-языковых текстов
ДСБ А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко
International Journal “Information Technologies & Knowledge” 6 (№3), 203-218, 2012
62012
Знання-орієнтована пошукова система на основі мовно-онтологічної картини світу
МГП О.О. Севрук
ХІІІ міжн. конф. “Автоматика–2006”, 462-465, 2007
62007
Особливості розробки знання-орієнтованого лінгвістичного процесора
МГ Петренко
Інститут кібернетики ім. ВМ Глушкова НАН України, 2006
62006
Розвиток та порівняльні характеристики логіко-онтологічних формальних теорій
МГП О.В. Палагін
Математичні машини і системи, 42-50, 0
6*
Знание-ориентированные системы разработки электронных курсов обучения
ВЮВ А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко
Information Models of Knowledge, 304-313, 2010
52010
Развитие формальных моделей, алгоритмов, процедур, разработки и функционирования программной системы" Инструментальный комплекс онтологического назначения”
АВ Палагин, НГ Петренко, ВЮ Величко, КС Малахов
Проблеми програмування, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20