Подписаться
Андрій Гагалюк (Andriy Hahaljuk, Andriy Hahalyuk, Andriy Gagalyuk, Andrii Gagaliuk, Гагалюк Андрій
Андрій Гагалюк (Andriy Hahaljuk, Andriy Hahalyuk, Andriy Gagalyuk, Andrii Gagaliuk, Гагалюк Андрій
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження навантажувальної здатності несучої системи токарного верстата аналітичним методом
АВ Гагалюк, ЮП Духнич, КА Дерлиця
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
22019
Підвищення якості оброблення циліндричних поверхонь деталей машин з використанням спорядження з передавально-підсилюючими елементами.
АВ Гагалюк, АВ Гагалюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011
22011
Порівняння процесу виконання операції «видавлювання» в Autodesk Inventor та Компас 3D
АВ Гагалюк, ГС Якимець
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
12017
Протиріччя при проектуванні та виборі оправок для оброблення тонкостінних циліндричних деталей
АВ Гагалюк, РА Скляров
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої …, 2021
2021
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ SLM – ДЕТАЛЕЙ У ВЕРСТАТОБУДУВАННІ
ТГЗ А. В. Гагалюк, канд. техн. наук, І. Ю.Фесина
Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2020
2020
Генетичні алгоритми в генеративному дизайні
АВ Гагалюк, РА Скляров
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Використання методу нейронних мереж для прогнозування металорізальних верстатів
Р Скляров, А Гагалюк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Особливості викладання дисципліни снови САПР для іноземних студентів
АВ Гагалюк
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
Пошук промислових зразків з написанням рубрик відповідно МКПЗ. Оформлення навчальної заявки на промисловий зразок: Частина 1. Пошук промислових зразків з написанням рубрик …
РА Скляров, ВВ Крупа, АВ Гагалюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
2017
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1 З КУРСУ ОСНОВИ САПР "Знайомство з САПР Autodesk Inventor 2017 та основи 3D проектування"
А Гагалюк, Р Скляров
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22517, 2017
2017
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ FUSION 360 В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
АВ Гагалюк
Всеукраїнська науково-практична конференція „Обладнання і технології …, 2017
2017
Знайомство з програмою математичного моделювання динамічних систем Vissim, створення найпростіших моделей
РА Скляров, АВ Гагалюк
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
2016
Дослідження перехідних процесів в типових динамічних ланках на прикладі інтегруючої та аперіодичної ланок першого порядку
РА Скляров, АВ Гагалюк
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
2016
Технологія обробки на верстатах з ЧПК
ЛРІ Гевко Б.М., Матвійчук А.В., Артюхов А.М., Пік А.І., Гагалюк А.В.
Тернопіль Видавництво: Крок, 2014
2014
Дослідження жорсткості системи затискний гвинтовий пристрій-деталь
ОП Скиба, АІ Пік, АВ Гагалюк, ЛМ Романовська
Перспективні технології та прилади, 154-158, 2014
2014
Кульковий патрон підвищеної навантажувальної здатності
А Гагалюк
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Затискні пристрої з гвинтовими робочими органами
М Пилипець, А Гагалюк
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи №2 з курсу ″Машинне конструювання″ та ″Машинна графіка″
ГА В.
2013
Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи №1 з курсу ″Машинне конструювання″ та ″Машинна графіка″
АВ Гагалюк
ТНТУ, 2013
2013
Оправка кулькова беззазорна
А Гагалюк
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20