Подписаться
Олександр Михайлович Теліженко
Олександр Михайлович Теліженко
Сумський державний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління інвестиціями [навч. посіб.]
ОФ Балацький, ОМ Теліженко, МО Соколов
Суми.-Університетська книга.-2004.-231с, 2004
2012004
Економіка підприємств
ІО Мельник, ИО Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
1672014
Економічне прогнозування: навчальний посібник
СВ Глівенко, МО Соколов, ОМ Теліженко
СВ Глівенко, МС Соколов, ОМ Теліженко–Суми: Видавництво «Університетська книга, 2001
1352001
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, АВ Кучмійов, ...
Університетська книга, 2016
872016
Экономика чистого воздуха: международное управление
АМ Телиженко
Сумы: ИТД «Университетская книга, 2001
602001
Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб.
ГК Агаджанов
Харківська національна академія міського господарства, 2010
482010
Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія формування та використання
СВ Лєонов
Суми:[БВ], 2009
422009
Узгодження основних складових реалізації фінансової політики в Україні
ОМ Теліженко, ВГ Боронос
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 35, 2013
35*2013
Історія бухгалтерського обліку
ТО Пасько
ВТД" Університетська книга", 2009
172009
Світовий досвід державного регулювання механізмів розвитку житлово-комунального господарства
ОІ Деміхов, ВО Лук’янихін, ОМ Теліженко
Аспекти публічного управління, 109-117, 2015
162015
Прогнозирование социально-зкономического потенциала территории: методические подходы
ОФ Балацкий, АМ Телиженко
Издательство СумГУ, 2008
162008
Определение размеров компенсации вреда здоровью населения в связи с загрязнением окружающей среды
АМ Телиженко, БА Семененко
Труды первой всероссийской конференции, 110-118, 1995
151995
Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства
ОФ Балацкий, СН Козьменко, ПП Бобровский, АИ Карпищенко, ...
Урожай, 1992
151992
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы
АМ Телиженко, НО Федоренко, ЮА Мирошниченко
Актуальні проблеми економіки, 209-220, 2008
132008
Приватизация и оценка городских территорий
БА Семененко, А Телиженко, Н Соколов
Сумы: ИПП «Мрія-1» ЛТД, 1999
121999
Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні
ОМ Теліженко
Вісник СумДУ, Серія Економіка, 34-42, 2007
102007
Risks in the formation of collaboration alliance of the redistribution natural rental income
A Telizhenko, Y Halynska
Problems and perspectives in management, 181-185, 2016
92016
Ефективність функціонування фінансів державного сектора економіки України
ОВ Дейнека
дис.… к. е. н.: спец 8, 112-116, 2010
92010
Еколого-економічне обґрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку
ЛВ Старченко
Вид-во СумДУ, 2008
92008
Социально-экономический оптимум качества окружающей природной среды
АМ Телиженко
Вісник СумДУ. Серія «Економіка, 52, 2003
92003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20