Щоб редагувати профіль, увійдіть в обліковий запис vatulyana@yandex.ru.
Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна
Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна
професор кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету ім. І.Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
підручник
У державним бюджетом України
кол. авт. за заг. ред. МЯ Азарова.–К.: Зовнішня торгівля, 2010
522010
Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області)
УЗ Ватаманюк-Зелінська
спец. 08.08. 01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього …, 2003
92003
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
МЯ Азаров, ВА Копилов, ЛК Воронова, ТІ Єфименко, АІ Мярковський
Київ: НДФІ, 2006
8*2006
Vykorystannia ryzyk-menedzhmentu v upravlinskii systemi maloho pidpryiemstva [Use of risk management in the management system of a small enterprise]
UZ Vatamaniuk-Zelinska, NP Dziuba
Investytsii: praktyka ta dosvid–Investments: practice and experience 6, 26-30, 2017
52017
Інституалізація регіональної політики у напрямку активізації процесів розвитку виробничих галузей економіки
УЗ Ватаманюк-Зелінська
Актуальні проблеми економіки, 115, 2011
52011
Основні принципи еколого-економічного управління інноваційною діяльністю підприємств
УЗ Ватаманюк-Зелінська
Науковий вісник НЛТУ України 16 (1), 2006
52006
Стимулювання розвитку машинобудівного підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання
УЗ Ватаманюк-Зелінська
Бізнес Інформ, 219-223, 2016
42016
Аналітична оцінка ролі Державної казначейської служби України у реалізації заходів впливу за порушення бюджетного законодавства
ПЮ Буряк, УЗ Ватаманюк-Зелінська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
42014
Казначейське обслуговування державного бюджету України за доходами: реалії та напрями вдосконалення
УЗ Ватаманюк-Зелінська, ІБ Романів, НЯ Дідулко
Сталий розвиток економіки, 39-45, 2015
32015
Перспективи розвитку малого підприємництва у місті Львові
УЗ Ватаманюк-Зелінська
Науковий вісник НЛТУ України 15 (3), 2005
32005
Formation and use of integration mechanisms of enterprises taking into account the conjuncture of entrepreneurial environment
UZ Vatamaniuk-Zelinska
doctoral dissertation. Lviv: Lviv National University named after. Ivana Franka, 2016
22016
Теоретико-методологічне підґрунтя формування господарських інтеграційних об’єднань у машинобудівному комплексі України
УЗ Ватаманюк-Зелінська
EUROPEAN COOPERATION 2 (9), 37-47, 2016
22016
Застосування депозитарних розписок як ефективного способу публічного розміщення акцій промислових підприємств корпоративного сектора
У Ватаманюк-Зелінська
Економіст, 33-36, 2014
22014
Інтеграційні процеси у підприємництві: монографія
УЗВЗ М.В. Римар
НУЛП, 2013
22013
Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва
ЗУЗ Ватаманюк
Економічний форум, 161-165, 2013
22013
Підряд як форма інтеграційної взаємодії підприємств великого та малого бізнесу: монографія/за заг. ред
УЗ Ватаманюк-Зелінська
Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов …, 2012
22012
Розвиток промислових галузей за рахунок підтримки високотехнологічних виробництв у підприємницькому секторі економіки
УЗ Ватаманюк-Зелінська
Економіка, фінанси, право, 17-21, 2011
22011
Роль виробничого підприємництва у сучасному розвитку промислового сектора економіки регіону
ПЮ Буряк, УЗ Ватаманюк-Зелінська
Видавництво СумДУ, 2011
22011
Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки
УЗ Ватаманюк-Зелінська
Економiчний часопис-XXI, 2011
22011
Реалізація організаційних принципів управління діяльністю підприємств регіону
УЗ Ватаманюк-Зелінська, ЛП Прийма
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20