Iryna Sadovska / Ірина Садовська / Ирина Садовская
Iryna Sadovska / Ірина Садовська / Ирина Садовская
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ІБ Садовська, ТВ Божидарнік, КЄ Нагірська
К.: ЦУЛ, 2013
2412013
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ІБ Садовська, ТВ Божидарнік, КЄ Нагірська
К.: ЦУЛ, 2013
2412013
Проблема відносності облікової інформації та напрями її вирішення
ІБ Садовська
Облік і фінанси, 69-73, 2012
222012
Обліково-інформаційне забезпечення управлінського аналізу
ІБ Садовська
Вісник НУ" Львівська політехніка": зб. наук.-прикл. пр." Менеджмент та …, 2009
212009
Bukhhalterskyi oblik
IB Sadovska, TV Bozhydarnik, KY Nahirska
K. Tsentr uchbovoi literatury, 2013
182013
Документування як основна складова інформаційних ресурсів в управлінському обліку
ІБ Садовська
Економічний форум 2, 2011
182011
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: монографія
ІБ Садовська, ОВ Мачулка
Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010
182010
Критерії оцінки якості управлінської звітності
ІБ Садовська
Глобальні та національні проблеми економіки, 899-904, 2015
162015
Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах: теорія і практика
ІБ Садовська
Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008
162008
The methodology for calculating baseline indicators for budgeting expenditures of budgetary institutions: the case of Ukraine
N Semenyshena, N Khorunzhak, O Adamyk, I Sadovska, K Nahirska, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019, 2019
152019
Облік і контроль виробничих запасів в швейних підприємствах: теорія і практика
ІБ Садовська
ІБ Садовська, СГ Михалевич/Монографія–Луцьк, 2008
122008
Bukhhalterskyi oblik [Accounting]
IB Sadovska, TV Bozhydarnik, KI Nahirska
Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.), 2013
112013
Сутність і класифікація трансакційних витрат як об’єкта обліку
ІБ Садовська
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
112009
Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність
І Садовська, Ю Биховець
Економіст, 64-66, 2012
102012
Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика: Монографія
ІБ Садовська, ІВ Жураковська
Луцьк: Надстир’я, 2009
102009
Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-Analysis tool
O Nuzhna, N Tluchkevych, N Semenyshena, K Nahirska, I Sadovska
Independent Journal of Management & Production, 2019
92019
Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні власним капіталом сільськогосподарських підприємств
ІБ Садовська
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 207-213, 2012
82012
Наукові підходи до формування сучасних концепцій управлінського обліку
ІБ Садовська
Економічний форум, 439-444, 2012
72012
Фінансовий облік: Навч. посіб
ІБ Садовська, СГ Михалевич
Луцьк: Навчальновидавничо відділ ЛНТУ, 2011
72011
Класифікація екологічних витрат для цілей управлінського обліку
ІБ Садовська
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 223-234, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20