Follow
Pavlo Skotnyy
Pavlo Skotnyy
Other namesПавло Скотний, Pawel Skotny, Pavlo Skotnyi
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Verified email at dspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Власність як соціально-економічний феномен: філософський аспект
ПВ Скотний, ПВ Скотный
Політехніка, 2009
17*2009
Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва
ПВ Скотний
ступеня кта. екон. наук: спец. 08.00. 05 «Розвиток продуктивних сил і …, 2008
10*2008
Teorie i koncepcji transgranicznej oraz euroregionalnej wspolpracy
P Skotny, R Fedan, M Smolen
Przedsiebiorstwo i Region. UR, Rzeszow. S, 237-241, 2009
92009
Business Intelligence: theory and practice
Š Čarnický, K Krupa, P Skotnyy
Publishing House of Rzeszow University, 2011
8*2011
Perspektywa rozwoju klasterów logistycznych na Ukrainie, w: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrownowazonego
P Skotny
Redakcja naukowa: Marija Urbaniec, Piotr Stec, Stanislaw Dolata, Czestochowa …, 2009
82009
Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją Tom III
MK Szpakowski, E Dąbek
Knowledge Innovation Center Sp. z oo, 2014
6*2014
Економіко-теоретичне знання в парадигмі методології: монографія
ПВ Скотний
Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка, 2011
52011
Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія/кол. авторів; за ред.. д-ра екон. наук, проф. ТС Смовженко, д-ра філос. наук, проф. ЗЕ Скринник
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2010
52010
Економічна синергетика: теоретико-методологічний аналіз: монографія
ПВ Скотний
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного …, 2011
4*2011
Ekonomika znanj: teoretyko-metodologhichnyj aspekt [Economics of knowledge: theoretical and methodological aspect]. European perspectives no. 3
PV Skotnyj
3*2017
Зміна та основні напрями парадигмальних зрушень у структурі економічно теорі ХХІ ст.[Електронний ресурс]
ВД Базилевич
Матеріали Міжнародно науково4практично конференці.–К.: Ки вський …, 2012
32012
КРЕАТИВИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНДИВІДУАЛІЗМУ В ПЕРСПЕКТИВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
ПВ Скотний
Науковий вісник НЛТУ України., 109-116, 2010
32010
Економічна методологія в ситуації Постмодерну: реальність і перспективи
ПВ Скотний
Вісник економіки транспорту і промисловості, 145-149, 2010
32010
Публіцистика Івана Франка: еволюція економічних поглядів та їхнє значення для сучасності (до 160-річчя з дня народження українського мислителя)
ОР Процишин, ПВ Скотний
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2016
22016
Віртуальна та мережева економіка: теоретико-методологічний аспект
ПВ Скотний
Науковий вісник НЛТУ України 24 (2), 375-382, 2014
22014
Chosen instrumens of new economy/Pawel Skotnyy, Kazimierz W. Krupa
P Skotnyy
Conference Proceedings of the International Scientific Conference ICT for …, 2012
22012
Дискурс синергетики в пiзнаннi реалiй фiнансово-економiчного буття
ПВ Скотний
22012
Theoretical and methodological aspects of modelling and forecasting of states of agglomerations and clusters as the forms of meso-systems organization
R Matkovskyy
Clusters, Bi and global economy (international aspects). Drohobych-Jaslo …, 2010
22010
Від" Homo oeconomicus" до" Homo creativicus": методологічний аспект
ПВ Скотний
Науковий вісник НЛТУ України 20 (9), 289-297, 2010
22010
Методологічна рефлекція економічної науки
ПВ Скотний
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20