Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша
Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua - Homepage
TitleCited byYear
Конструювання гендеру в англомовному дискурсі
АП Мартинюк
Харків: Константа 292, 2004
1302004
Сучасні концепції творчості у перекладі
ОВ Ребрій
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012
1122012
Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики
АП Мартинюк
ХНУ імені ВН Каразіна, 2011
1072011
Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі:[монографія]
ІЄ Фролова
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна., 2009
1062009
Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)
АП Мартинюк
дис.… д-ра філол. наук 10 (04), 2006
532006
Переклад англомовної юридичної літератури: навчальний посібник
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан
Нова Книга, 2002
392002
Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами
АП Мартинюк
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи: зб. наук. пр., С …, 2009
332009
Концепт у дискурсивній парадигмі
АП Мартинюк
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразина, 9-12, 2006
322006
Перспективи дискурсивного напряму дослідження концептів
АП Мартинюк
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 14-18, 2009
282009
A Contrastive study of male and female occupa-tional terms in English and Russian
A Martynyuk
Papers and Studies in Constructive Linguis-tics. 26, P. 73-76., 1990
251990
Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі
ІЄ Фролова
ІЄ Фролова. ̶ Харків, 2015
232015
Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу
ЛМ Черноватий
Вісник Сумського держ. ун-ту, 36, 2002
222002
Дискурсивна стратегія як організуючий конституент вербально-соціальної інтеракції
ІЄ Фролова
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи: зб. наук. пр., С …, 2009
192009
Практичний курс англійської мови
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан, НМ Ковальчук, ІП Ярощук, ТВ Ганічева, ...
Вінниця: Нова книга, 2008
19*2008
Особливості навчальних матеріалів для підготовки перекладачів
ЛМ Черноватий
Вісник СумДУ, 37, 2002
182002
Опыт модусного моделирования концепта (на примере концепта CELEBRITY / ЗНАМЕНИТОСТЬ, актуализированного в англоязычном газетном дискурсе)
АП Мартынюк
Когниция. Коммуникация. Дискурс: междунар. сб. науч. тр. – Направление …, 2010
17*2010
Регулятивный потенциал стратегии конфронтации в англоязычном диалогическом дискурсе: инструментарий и принципы анализа
ИЕ Фролова
Когниция. Коммуникация. Дискурс : междунар. электронный сб. науч. тр., С …, 2013
16*2013
Вербалізація конфлікту у дискурсі
ІЄ Фролова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : Кол. монографія, С. 237-262., 2005
162005
Переклад англомовної економічної літератури
ЛІ Черноватий, ВІ Карабан, ОІ Пенькова, ІП Ярощук
Вінниця: Нова книга, 2007
152007
Типологія вправ для формування навичок усного перекладу
ЛМ Черноватий, ТВ Ганічева
Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу.–Горлівка: ГДПІІМ, 150-158, 2007
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20