Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша
Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua - Homepage
TitleCited byYear
Конструювання гендеру в англомовному дискурсі
АП Мартинюк
Харків: Константа 292, 2004
1232004
Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики
АП Мартинюк
ХНУ імені ВН Каразіна, 2011
962011
Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі:[монографія]
ІЄ Фролова
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна., 2009
952009
Сучасні концепції творчості у перекладі
ОВ Ребрій
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012
872012
Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)
АП Мартинюк
Т. Шевченка, 2006
502006
Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами
АП Мартинюк
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи: зб. наук. пр., С …, 2009
292009
Концепт у дискурсивній парадигмі
АП Мартинюк
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 9-12, 2006
282006
Перспективи дискурсивного напряму дослідження концептів
АП Мартинюк
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 14-18, 2009
242009
A Contrastive study of male and female occupa-tional terms in English and Russian
A Martynyuk
Papers and Studies in Constructive Linguis-tics. 26, P. 73-76., 1990
241990
Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі
ІЄ Фролова
ІЄ Фролова. ̶ Харків, 2015
222015
Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу
ЛМ Черноватий
Вісник Сумського держ. ун-ту, 36, 2002
202002
Особливості навчальних матеріалів для підготовки перекладачів
ЛМ Черноватий
Вісник СумДУ, 37, 2002
182002
Регулятивный потенциал стратегии конфронтации в англоязычном диалогическом дискурсе: инструментарий и принципы анализа
ИЕ Фролова
Когниция. Коммуникация. Дискурс : междунар. электронный сб. науч. тр., С …, 2013
16*2013
Дискурсивна стратегія як організуючий конституент вербально-соціальної інтеракції
ІЄ Фролова
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи: зб. наук. пр., С …, 2009
162009
Опыт модусного моделирования концепта (на примере концепта CELEBRITY / ЗНАМЕНИТОСТЬ, актуализированного в англоязычном газетном дискурсе)
АП Мартынюк
Когниция. Коммуникация. Дискурс: междунар. сб. науч. тр. – Направление …, 2010
15*2010
Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс.[укр./англ.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2007
152007
Вербалізація конфлікту у дискурсі
ІЄ Фролова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : Кол. монографія, С. 237-262., 2005
152005
Практичний курс англійської мови
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан, НМ Ковальчук, ІП Ярощук, ТВ Ганічева, ...
Вінниця: Нова книга, 2008
142008
Типологія вправ для формування навичок усного перекладу
ЛМ Черноватий, ТВ Ганічева
Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу.–Горлівка: ГДПІІМ, 150-158, 2007
142007
Оказіоналізми в сучасній англійській мові (структурно-функціональний аналіз): автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02. 04
ОВ Ребрій
ХГУ, 1997
141997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20