Башинская И.А., Башинська І.О., Bashynskaya I., Bashynska I.
Башинская И.А., Башинська І.О., Bashynskaya I., Bashynska I.
Одесский национальный политехнический университет, ИБЭИТ, кафедра учета, анализа и аудита
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах
ІО Башинська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 36-41, 2012
39*2012
Using the method of expert evaluation in economic calculations
IO Bashynska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 408, 2015
30*2015
Ensuring economic security of modern enterprise as a systematic approach
I Bashynska
British Journal of Science, Education and Culture 4 (No.1. (5) (January-June …, 2014
162014
Using SMM by industrial enterprises
IO Bashynska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 360, 2016
152016
Organization of the ensuring the informational and analytical safety at the enterprise
I Bashynskaya
Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den …, 2014
14*2014
Розділ 3.2. Уточнення визначення дефініції та економічного змісту категорії «економічна безпека підприємства»(С. 14-20) у кол. монографії Економічна безпека в умовах …
ІО Башинська
Дніпропетровськ:«ФОП Дробязко СІ 2, 349, 2014
13*2014
Risk Management. Lecture course: textbook
I Bashynska, S Filyppova
Bashynska I., Filyppova S.–Kharkiv: publishing house" Disa Plus, 2017
10*2017
Informing staff and company managment about threats and risks of information security
I Bashynskaya
Problems of social and economic development of business: Collection of …, 2014
102014
Розділ 4.2
ІО Башинська
Сучасні засоби забезпечення інформаційної складової економічної безпеки …, 0
10*
The overview-analytical document of the international experience of building smart city
I Bashynska, A Dyskina
Verslas: Teorija Ir Praktika/Business: Theory And Practice, 228-241, 2018
92018
Маркетингові комунікації інноваційно-активного промислового підприємства: формування, інтеграція, розвиток: монографія
ІО Башинська
Донецьк: Вид-во «Ноулідж http://economics.opu.ua/files/scientific-base …, 2012
9*2012
Smart Solutions: Risk Management of Crypto-Assets and Blockchain Technology
I Bashynska, M Malanchuk, O Zhuravel, K Olinichenko
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 1121-1131, 2019
82019
Smart Solutions: Protection NFC Cards with Shielding Plates
I Bashynska, V Filippov, N Novak
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 11 (9 …, 2018
8*2018
World Experience in Creation the Corporate Sales Manual as Internal Instrument of Marketing Communications of Industrial Enterprise/Irina Bashynskaya, Svetlana Filippova
I Bashynska, S Filippova
Вісник Тернопільського національного економічного університету: Науковий …, 0
8*
Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту
ІО Башинська, ВЮ Філіппов
Економіка. Фінанси. Право., 35-37, 2017
7*2017
Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному …
СВ Філиппова, КВ Ковтуненко, ЛО Волощук, ІО Башинська, СА Нізяєва
Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2012
7*2012
Управління ризиками в проектах
ІО Башинська, ДО Макарець
Економіка. Фінанси. Право., 38-40, 2017
6*2017
Ефективне управління проектами підприємства
ІО Башинська, НГ Новак
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал, 2017
6*2017
Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій
ІО Башинська
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2012
62012
Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств:[монографія]
ІО Башинська, НС Поповенко
Донецьк: Вид-во «Ноулідж, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20