Башинская И.А., Башинська І.О., Bashynskaya I., Bashynska I.
Башинская И.А., Башинська І.О., Bashynskaya I., Bashynska I.
Одесский национальный политехнический университет, ИБЭИТ, кафедра учета, анализа и аудита
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах
ІО Башинська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 36-41, 2012
54*2012
Using the method of expert evaluation in economic calculations
IO Bashynska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 408, 2015
41*2015
Game risk management methods for investment portfolio optimization
I Bashynska, M Baldzhy, L Ivanchenkova, L Skliar, G Tkachuk, O Nikoliuk
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (2), 3940-3943, 2019
22*2019
Sales tunnels in messengers as new technologies for effective Internet-marketing in tourism and hospitality
I Bashynska, I Lytovchenko, D Kharenko
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 …, 2019
172019
Smart Solutions: Risk Management of Crypto-Assets and Blockchain Technology
I Bashynska, M Malanchuk, O Zhuravel, K Olinichenko
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 10 (2 …, 2019
172019
The overview-analytical document of the international experience of building smart city
I Bashynska, A Dyskina
Business: Theory and Practice 19, 228-241, 2018
172018
Using SMM by industrial enterprises
IO Bashynska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 360, 2016
15*2016
Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві
ІО Башинська, АА Полещук, АВ Мотова
Причорноморські економічні студії, 91-94, 2017
14*2017
Modelling the risks of international trade contracts
I Bashynska, O Sokhatska, TV Stepanova, M Malanchuk, S Rybianets, ...
112019
Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту
ІО Башинська, ВЮ Філіппов
Економіка. Фінанси. Право, 35-37, 2017
11*2017
Управління ризиками в проектах
ІО Башинська, ДО Макарець
Економіка. Фінанси. Право, 38-40, 2017
11*2017
Розділ 3.2. Уточнення визначення дефініції та економічного змісту категорії «економічна безпека підприємства»(С. 14-20) у кол. монографії Економічна безпека в умовах …
ІО Башинська
Дніпропетровськ:«ФОП Дробязко СІ 2, 349, 2014
10*2014
Маркетингові комунікації інноваційно-активного промислового підприємства: формування, інтеграція, розвиток: монографія
ІО Башинська
Донецьк: Вид-во «Ноулідж http://economics.opu.ua/files/scientific-base …, 2012
10*2012
Smart Solutions: Protection NFC Cards with Shielding Plates
I Bashynska, V Filippov, N Novak
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 11 (9 …, 2018
82018
Risk management through systematization: Risk Management Culture
S Filyppova, I Bashynska, B Kholod, L Prodanova, L Ivanchenkova, ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8, 6047-6052, 0
8
World Experience in Creation the Corporate Sales Manual as Internal Instrument of Marketing Communications of Industrial Enterprise/Irina Bashynskaya, Svetlana Filippova
I Bashynska, S Filippova
Вісник Тернопільського національного економічного університету: Науковий …, 0
8*
Ensuring economic security of modern enterprise as a systematic approach
I Bashynska
British Journal of Science, Education and Culture 4 (No.1. (5) (January-June …, 2014
72014
Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій
ІО Башинська
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2012
62012
Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств:[монографія]
ІО Башинська, НС Поповенко
Донецьк: Вид-во «Ноулідж, 2012
62012
Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно активних машинобудівних підприємств
I Bashynska
Економічний часопис-ХХІ, 52-54, 2012
6*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20