Башинская И.А., Башинська І.О., Bashynskaya I., Bashynska I.
Башинская И.А., Башинська І.О., Bashynskaya I., Bashynska I.
Одесский национальный политехнический университет, ИБЭИТ, кафедра учета, анализа и аудита
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах
ІО Башинська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 36-41, 2012
43*2012
Using the method of expert evaluation in economic calculations
IO Bashynska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 408, 2015
26*2015
Smart Solutions: Risk Management of Crypto-Assets and Blockchain Technology
I Bashynska, M Malanchuk, O Zhuravel, K Olinichenko
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 10 (2 …, 2019
122019
The overview-analytical document of the international experience of building smart city
I Bashynska, A Dyskina
Business: Theory and Practice 19, 228-241, 2018
102018
Using SMM by industrial enterprises
IO Bashynska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 360, 2016
9*2016
Маркетингові комунікації інноваційно-активного промислового підприємства: формування, інтеграція, розвиток: монографія
ІО Башинська
Донецьк: Вид-во «Ноулідж http://economics.opu.ua/files/scientific-base …, 2012
8*2012
Smart Solutions: Protection NFC Cards with Shielding Plates
I Bashynska, V Filippov, N Novak
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 11 (9 …, 2018
72018
Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту
ІО Башинська, ВЮ Філіппов
Економіка. Фінанси. Право, 35-37, 2017
7*2017
Розділ 3.2. Уточнення визначення дефініції та економічного змісту категорії «економічна безпека підприємства»(С. 14-20) у кол. монографії Економічна безпека в умовах …
ІО Башинська
Дніпропетровськ:«ФОП Дробязко СІ 2, 349, 2014
7*2014
Ensuring economic security of modern enterprise as a systematic approach
I Bashynska
British Journal of Science, Education and Culture 4 (No.1. (5) (January-June …, 2014
62014
Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій
ІО Башинська
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2012
62012
Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств:[монографія]
ІО Башинська, НС Поповенко
Донецьк: Вид-во «Ноулідж, 2012
62012
World Experience in Creation the Corporate Sales Manual as Internal Instrument of Marketing Communications of Industrial Enterprise/Irina Bashynskaya, Svetlana Filippova
I Bashynska, S Filippova
Вісник Тернопільського національного економічного університету: Науковий …, 0
6*
Управління ризиками в проектах
ІО Башинська, ДО Макарець
Економіка. Фінанси. Право, 38-40, 2017
5*2017
Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно активних машинобудівних підприємств
I Bashynska
Економічний часопис-ХХІ, 52-54, 2012
52012
Modelling the Risks of International Trade Contracts
I Bashynska, O Sokhatska, TV Stepanova, M Malanchuk, S Rybianets, ...
42019
Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами
ІО Башинська, АВ Хрістова
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 1, 2017
4*2017
Smart-innovations in the urban passenger transport in the context of smart-city concept
ІО Башинська
Економіка. Фінанси. Право, 4-6, 2017
32017
Ефективне управління проектами підприємства
ІО Башинська, НГ Новак
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал, 2017
32017
Informing staff and company managment about threats and risks of information security
I Bashynskaya
PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS, 256-258, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20