Ровнягін Олександр Вікторович (Alexander Rovnyagin)
Ровнягін Олександр Вікторович (Alexander Rovnyagin)
Student at Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антикризова політика національних держав у контексті подолання соціально-економічних наслідків COVID-19
АА Олешко, ОВ Ровнягін
Ефективна економіка, 2020
62020
Сучасні тенденції міжнародної освітньої еміграції з України
АА Олешко, ОВ Ровнягін
Інвестиції: практика та досвід, 2020
42020
Anti crisis policy of national states in the context of overcoming the social and economic consequences of covid 19
А Oleshko, A Rovnyagin
Efektyvna ekonomika 4, 2020
12020
Managerial accounting as an element of information resources management of an enterprise
M Matiukha, A Rovnyagin
EUREKA: Social and Humanities 1 (1), 3-9, 2020
12020
Удосконалення дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемічних обмежень
АА Олешко, ОВ Ровнягін, ВР Годз
2021
Зарубіжний досвід ефекту студентського коучингу
ОЮ Будякова, ОВ Ровнягін
2020
Міжнародна освітня еміграція з України: тенденції та мотиви
ОВ Ровнягін
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Адаптація маркетингу до нової економіки
ОВ Ровнягін
Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління, 2019
2019
Коучинг як інструмент розвитку людського капіталу
ОВ Ровнягін
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Формування компетенцій в епоху цифрового маркетингу
ОВ Ровнягін, ОЮ Будякова
VI Всеукраїнської наукової конференції Молодих учених та студентів …, 2019
2019
Основні напрями підвищення життя населення України
ОВ Ровнягін
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11