Андреева Наталья Николаевна, Андрєєва Наталя Миколаївна, Andryeyeva N.M.
Андреева Наталья Николаевна, Андрєєва Наталя Миколаївна, Andryeyeva N.M.
Інститут проблем ринку та екон.-екол.досліджень НАНУ, Одеський національний економічний університет
No verified email
TitleCited byYear
Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление:[монография]
НН Андреева
"Феникс", 2006
872006
Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности:[монография]
НН Андреева, СК Харичков
Автограф, 2000
382000
Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива) :[монография]
СК Харичков, НН Андреева, ЛЕ Купинец
Феникс, 2007
372007
Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні
СК Харічков, НМ Андрєєва
Економіст, 25-29, 2010
292010
Инновационно-инвестиционная система:методология формирования и развития [монография]
ЭН Забарная, НН Андреева, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002
262002
Зелені інвестиції як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження
С Харічков, Н Андрєєва
Економiст, 16-21, 2010
23*2010
Экологические инновации и инвестиции: сущность, системология, специфика взаимодействия и управления
НН Андреева, ЕН Мартынюк
Вісник Хмельницького національного університету, 205-209, 2011
222011
Ресурсно-экологическая безопасность предприятия: диагностика, стратегия, регулирование : [монографія]
НН Андреева, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1996
221996
Экологические инновации как базис процессов экологизации инвестиционной деятельности в Украине
НН Андреева
Наукові праці Донецького національного технічного університету, 101-107, 2003
21*2003
Морской круизный бизнес как вектор международной интеграции морехозяйственного комплекса Украины
СГ Нездоймінов, НМ Андрєєва
Економіст, 43 - 45, 2014
152014
Экологические аспекты развития финансового менеджмента в Украине с учетом международного опыта в рамках экологизации инвестиционной деятельности
НН Андреева
Наукові праці Донецького національного технічного університету, 189-200, 2004
142004
Система инструментов мобилизации природно-ресурсного потенциала и экологизации регионального развития
СК Харичков, НН Андреева
Вісник економічної науки України, 132-142, 2008
132008
Теоретические основы экологического реформирования налоговой и учетной систем в условиях трансформации экономики Украины
НН Андреева
Наукові праці Донецького національного технічного університету, 184-194, 2005
132005
Ресурсно-экологическая безопасность : теоретические и прикладные аспекты [монография]
БВ Буркинский, СК Харичков, НН Андреева, ...
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000
132000
Сучасна організація аграрного туризму в Україні як перспективний напрямок розвитку сільських територій
Н Андрєєва, С Нездоймінов, І Дишловий
Економіст, 25-28, 2011
122011
Вплив екологічного фактора на формування сучасної системи світових економічних відносин
НМ Андрєєва, СК Харічков
Регіональна економіка, 142-153, 2004
122004
Роль экологических факторов в выработке стратегии развития предприятия
АИ Амоша, БВ Буркинский, СК Харичков, НМ Андрєєва
Финансово-экономические проблемы промышленности, 35 − 40, 1999
121999
Теоретичні основи екологізації інвестиційної діяльності в Україні
НМ Андрєєва
Науковий вісник національного лісотехнічного університету, 314-320, 2005
112005
Природоохранные инвестиции: выбор решений и обоснование
НН Андреева
Одесса: ИПРЭЭИ, 62, 2006
102006
Концептуальні підходи до зеленого регіоналізму як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні
С Нездоймінов, НМ Андрєєва
Регіональна економіка, 80-88, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20