Красюк Юлія Миколаївна / Krasiuk Iuliia
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна інформатика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
МВ Сільченко
К.: КНЕУ, 2010
122010
Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей
ЮМ Красюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
112004
Умови та етапи впровадження нових інформаційних технологій у процес навчання інформатики ВНЗ
Ю Красюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2000
102000
Можливості використання нових інформаційних технологій навчання при розв’язуванні стохастичних задач
ТМ Задорожня, ЮМ Красюк
Математика в школі, 2003
72003
Система інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності
ЮМ Красюк, МВ Сільченко, ІВ Шабаліна, АЯ Махоткіна
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2008
62008
Емпіричний аналіз ефективності організації процесу навчання інформатики на основі диференційованого підходу
АМ Колот, МВ Сільченко, ЮМ Красюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2007
62007
Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики
АМ Колот, МВ Сільченко, ЮМ Красюк
Знання, 2006
62006
Використання задач дослідницького характеру в процесі навчання інформатики у вищих закладах освіти економічного профілю
ЮМ Красюк
Теорія та методика навчання математики, фізики, інфо, 166, 2003
52003
Система моніторингу результатів навчальної діяльності студентів
ЮМ Красюк, МВ Сільченко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (66), 329-336, 2014
42014
Резидуальний контроль як складова системи моніторингу результатів навчальної діяльності студентів.
ЮМ Красюк, МВ Сільченко
Болгарія, м. Варна, 2013
42013
Інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах
ЮМ Красюк
ЮМ Красюк, МВ Сільченко—К.: КНЕУ, 199, 2012
42012
Мотиваційні аспекти використання НІТН у процесі навчання інформатики у вищих закладах освіти
ЮМ Красюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2002
42002
Реалізація міжпредметних зв’язків через систему прикладних задач
ТМ Задорожня, ЮМ Красюк
Физико-математическое образование, 2017
32017
Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
КЮМ Сільченко М.В.
Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016 …, 2016
32016
Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань
МВ Сільченко, МВ Сильченко, ТО Кучерява, ТА Кучерявая, ЮМ Красюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
3*2013
Атестація дистанційних курсів як обов’язкова складова системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні
МВ Сільченко, МВ Сильченко, ЮМ Красюк, ЮН Красюк
Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017
22017
Interdisciplinary integration ties as a meсhanism of implementation competence approach in educational process
I Krasiuk, T Zadorozhnia
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2015
22015
Опорний конспект лекцій як інтегруюча складова навчально-методичного комплексу з інформатики
ЮМ Красюк, МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
22015
Використання дистанційних технологій для організації самостійної роботи студентів очної форми навчання
ІВ Шабаліна, ИВ Шабалина, ЮМ Красюк, ЮН Красюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
Інформаційна підтримка контролю та оцінювання результатів навчальної діяльності студентів
МВ Сільченко, ЮМ Красюк, ІВ Шабаліна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20