Елена Николаевна Жбанова (Кищенко)
Елена Николаевна Жбанова (Кищенко)
ассистент кафедры металлургии ГВУЗ "Криворожский национальный университет"
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Поліпшення якості відливань електричним струмом в процесі кристалізації
ОМ Кіщенко, ВВ Ткач, ТВ Орел
Збірка конференцій ПІТ Кривий Ріг, 25, 2010
22010
Дослідження впливу металевого наповнювача термітної шихти на якісні показники сплаву, наплавленого методом СВС
ІЕ Скідін, ЛН Саітгареєв, ВВ Ткач, ФТ Калінін, ЕН Жбанова
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2017
12017
Электрофизический метод повышения износостойкости отливок из стали 110Г13Л при кристаллизации
ЕН Жбанова, ЛН Саитгареев, ИЭ Скидин, ГА Бялик
Вестник Гомельского государственного технического университета им. ПО Сухого, 2017
12017
Модифицирование электрическим током конструкционных и износостойких марганецсодержащих сталей в литейной форме
ГАБ Е. Н. Жбанова, Л. Н. Саитгареев, В. В. Ткач
Металлургическая и горнорудная промышленность 307 (4), 20-23, 2017
2017
ЗМЕНШЕННЯ МЕТАЛОЄМНОСТІ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ ШЛЯХОМ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПРИ ЕЛЕКТРОВПЛИВІ НА СПЛАВ, ЩО КРИСТАЛІЗУЄТЬСЯ
ОМ Жбанова, АО Хомовська
Литво. Металургія. 2017, 61, 2017
2017
Обработка стали электрическим током в литейной форме
ЕН Жбанова, ЛН Саитгареев, ИЭ Скидин
Металл и литье Украины, 2017
2017
Вплив постійного струму на макро-та мікроструктуру манґановмісних сталей
ОМ Жбанова, ЛН Саітгареєв, ІЕ Скідін
Металлофизика и новейшие технологии, 2017
2017
Зниження хімічної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом в процесі кристалізації
ОМ Жбанова
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2017
2017
ЗМЕНШЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ В ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРООБРОБКИ СПЛАВУ 35ГЛ ПІД ЧАС КРИСТАЛІЗАЦІЇ
ОМ Жбанова
Литво. Металургія.2017, 2017
2017
Effect of electrical action during crystallization on physical and mechanical properties of steel 110H13L
OM Zhbanova, LN Saithareyev, GA Bialik
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 11-14, 2017
2017
Зниження структурної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом у процесі кристалізації
ОМ Жбанова, ЛН Саітгареєв
Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия …, 2017
2017
Модифікування сталі 35ГЛ імпульсним струмом при кристалізації
ОМ Жбанова, ЛН Саітгареєв, ГА Бялік, ІЕ Скідін
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
2017
Улучшение качества отливок из стали 35гл при электроимпульсном воздействии на расплав в процессе его кристаллизации
ЕН Жбанова, ОМ Жбанова, ЛН Саитгареев, ЛН Саітгареєв, ВВ Ткач, ...
ЗДІА, 2017
2017
ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДІЇ В ПРОЦЕСІ КРИСТАЛІЗАЦІЇ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ 110Г13Л
ОМ Жбанова, ВВ Ткач
VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології у …, 2016
2016
ПОКРАЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЛИТОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ
ХАО Жбанова О.М.
Киів, 2016
2016
Влияние электровоздействия в процессе кристаллизации на свойства стали 110Г13Л
ВВ Ткач, ЕН Кищенко
Электрометаллургия, 9-11, 2015
2015
Влияние электровоздействия в процессе кристаллизации на физико-механические свойства стали 110Г13Л
ЕНК В.В. Ткач
Сборник научных трудов (часть II) «Проблемы недропользования»., 2013
2013
Вплив електричної дії в процесі кристалізації на фізико-механічні властивості сталі 110Г13Л
ВВ Ткач, ОМ Кіщенко
2013
Behandlung von flüssigem Metall elektrischen Strom
MGB O.M. Kischtschenko, W.W. Tkatsch
7 –th Internationai Forum for Students and Young Researchers "National …, 2012
2012
Сучасні методи регулювання процесу кристализації ливарних сплавів
ТВВ Кіщенко О.М.
Вісник Криворізького національного університету, 220-223, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20