Тетяна Недашківська
Тетяна Недашківська
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 60-67, 2013
172013
Професійність державних службовців: компетентнісний підхід
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 73, 2008
92008
Вільний асоціативний експеримент як метод наукового дослідження та можливості його застосування для вивчення проблем державної служби
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 71-79, 2013
62013
Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка.
ТЄ Недашківська
Киівська книжна типографія нукової книги., 1990
61990
Асоціативне семантичне поле концептів професійність, служіння, мета, повноваження, завдання у професійній свідомості державних службовців
ТЄ Недашківська
Вісник НАДУ, 65-73, 2007
52007
Компетентність та компетенція державного службовця як наукова проблема
ТЄ Недашківська, ЯФ Радиш
Держава та регіони, 78-95, 2007
52007
Семантична конструкція асоціативного поля (на матеріалі асоціативного експерименту)
ТЄ Недашківська
Психолінгвістика, 126-134, 2011
42011
Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження
ТЄ Недашківська, СВ Самійлик
Психолінгвістика, 61-73, 2015
32015
Vilnyi asotsiatyvnyi eksperyment yak metod naukovoho doslidzhennia ta mozhlyvosti yoho zastosuvannia dlia vyvchennia problem derzhavnoi sluzhby [Free association experiment as …
T Nedashkivska
Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi …, 2006
32006
Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції
ТЄ Недашківська
22014
Проблеми сучасної лінгвістики
ТЄ Недашківська
навч.-метод. посібник для студентів-філологів/Т. Є Недашківська.–Житомир …, 2010
22010
Associative Way from Perception to Understanding: Associative Field vs Lexical-Semantic Field
ТЄ Недашківська, ЛВ Кушмар
Journal of Modern Education Review 7 (1), 44-50, 2017
12017
Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця
ТЄ Недашківська
12014
Психічне, логічне і лінгвальне у парадигмі картини світу
ТЄ Недашківська
Мова і культура, 51-57, 2012
12012
Прикладний аспект психолінгвістичних досліджень
ТЄ Недашківська
Психолінгвістика, 127-133, 2011
12011
Специфіка концептуалізації сучасних понять публічної сфери (прикладний аспект)
ТЄ Недашківська
Мова і культура, 21-27, 2011
12011
Особистість у професійній концептосистемі державних службовців
Т Недашківська
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при …, 2008
12008
Асоціативне значення понять державна служба та державний службовець
ТЄ Недашківська
Державне управління: теорія та практика, 41-47, 2007
12007
Етичні компетенції у системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування)
ТЄ Недашківська
Держава та регіони, 119-125, 2007
12007
Знавці мов 2020
ТЄ Недашківська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20