Баган Мирослава Петрівна / Bahan Myroslava
Баган Мирослава Петрівна / Bahan Myroslava
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви: монографія
МП Баган
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2012
452012
Складання ділових паперів: Практикум
ЛГ Погиба
К.: Либідь.-2002.-240с, 2002
222002
Функціональні параметри лексико-граматичного заперечення в сучасній українській мові
М Баган
Українська мова, 2010
102010
Семантико- синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові
МП Баган
Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України; Інститут …, 2000
92000
Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові
МП Баган
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 …, 1999
91999
Специфіка фразеологічної реалізації заперечення в українській мові
МП Баган
Мовознавство, 68-75, 2010
82010
Односкладні буттєві заперечні речення в сучасному українському мовленні та фольклорній традиції
М Баган
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 4–16-4–16, 2014
42014
Взаємодія категорій ствердження/заперечення та оцінки в сучасній українській мові
М Баган
Наукові записки. Серія “Філологія”: збірник наук. праць/Вінницьк. держ. пед …, 2009
42009
Заперечна функція іронічних слововживань у сучасній українській публіцистиці
МП Баган
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика …, 2007
42007
Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів
М Баган
Українська мова, 44-51, 2014
32014
Чи доречне заперечення в рекламі?
М Баган
Інститут української мови НАН України, 2010
32010
Нові тенденції у формуванні сучасної української синтаксичної термінології
МП Баган
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2015
22015
Сполучникова експлікація заперечення в українській мові
МП Баган
Мовознавчий вісник, 87-92, 2015
22015
Нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема! Анікогісінько нема!(заперечні конструкції у поезії Т. Шевченка)
М Баган
Культура слова, 126-133, 2014
22014
Заперечення у заголовках сучасних ЗМІ
М Баган
Культура слова, 2012
22012
Заперечення як засіб увиразнення персуазивних значень
МП Баган
Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного …, 2011
22011
Категорія ствердження-заперечення: нові аспекти дослідження
МП Баган
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика …, 2005
22005
Семантико-синтаксичне оточення дієслів із значенням запаху/Мирослава Городенська
МП Городенська
Мовознавство, 1999
21999
Експресивність сучасного українськомовного наукового дискурсу: межі можливого
МП Баган
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2017
12017
Усталені словосполуки в заперечній формі: книжна стилізація чи порушення норм?
МП Баган
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20