Баган Мирослава Петрівна / Bahan Myroslava
Баган Мирослава Петрівна / Bahan Myroslava
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви: монографія
МП Баган
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2012
512012
Складання ділових паперів: Практикум
ЛГ Погиба
К.: Либідь, 2002
222002
Специфіка фразеологічної реалізації заперечення в українській мові
МП Баган
Мовознавство, 68-75, 2010
162010
Функціональні параметри лексико-граматичного заперечення в сучасній українській мові
М Баган
Українська мова, 2010
112010
Семантико- синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові
МП Баган
Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України; Інститут …, 2000
112000
Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові
МП Баган
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 …, 1999
111999
Категорiя заперечення в українськiй мовi: функцiонально-семантичнi та етнолiнгвiстичнi вияви
МП Баган
К.: Издательский дом Д. Бураго, 2012
72012
Заперечна функція іронічних слововживань у сучасній українській публіцистиці
МП Баган
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика …, 2007
62007
Односкладні буттєві заперечні речення в сучасному українському мовленні та фольклорній традиції
М Баган
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 4–16-4–16, 2014
42014
Взаємодія категорій ствердження/заперечення та оцінки в сучасній українській мові
М Баган
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
42009
Нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема! Анікогісінько нема!(заперечні конструкції у поезії Т. Шевченка)
М Баган
Культура слова, 126-133, 2014
32014
Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів
М Баган
Українська мова, 44-51, 2014
32014
Чи доречне заперечення в рекламі?
М Баган
Інститут української мови НАН України, 2010
32010
Нові тенденції у формуванні сучасної української синтаксичної термінології
МП Баган
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2015
22015
Сполучникова експлікація заперечення в українській мові
МП Баган
Мовознавчий вісник, 87-92, 2015
22015
Заперечення у заголовках сучасних ЗМІ
М Баган
Культура слова, 2012
22012
Заперечення як засіб увиразнення персуазивних значень
МП Баган
Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного …, 2011
22011
Риторичне питання як непрямий засіб заперечення в сучасній українській мові
МП Баган
Теоретична і дидактична філологія, 3-12, 2007
22007
Категорія ствердження-заперечення: нові аспекти дослідження
МП Баган
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика …, 2005
22005
Семантико-синтаксична структура безособових речень із суб’єктно-локативним компонентом
МП Баган
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2000
22000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20