Zbigniew Celka
Zbigniew Celka
Doktor hab., Zakład Taksonomii Roślin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland)
B Jackowiak, Z Celka, J Chmiel, K Latowski, W Żukowski
Biodiv. Res. Conserv 5 (8), 95-127, 2007
1832007
Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych
J Bloch-Orłowska, Z Celka, A Cwener, Z Dajdok, R Kaźmierczakowa, ...
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016
822016
Rosliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski
Z Celka
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1999
371999
Relics of cultivation in the vascular flora of medieval West Slavic settlements and castles
Z Celka
Biodiversity Research and Conservation 22 (2011), 1-110, 2011
312011
Morphological variation of hairs in Malva alcea L.(Malvaceae). Biodiv
Z Celka, P Szkudlarz, U Biereznoj
Res. Conserv 3 (4), 258-261, 2006
27*2006
Polish red list of pteridophytes and flowering plants
R Kaźmierczakowa, J Bloch-Orłowska, Z Celka, A Cwener, Z Dajdok, ...
Krakow: Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, 2016
252016
Differential proteomic analysis of salt stress response in jute (Corchorus capsularis & olitorius L.) seedling roots
H Ma, R Yang, L Song, Y Yang, Q Wang, Z Wang, C Ren, H Ma, S Zafar, ...
Pak J Bot 47 (2), 385-96, 2015
112015
Genetic differentiation among geographically close populations of Malva alcea
Z Celka, K Buczkowska, A Bączkiewicz, M Drapikowska
Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica, 2010
102010
Relikty dawnych upraw we współczesnej florze Polski
Z Celka
Bot. Guidebooks 28, 281-296, 2005
102005
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski
Z Celka
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2004
102004
Flora naczyniowa wybranych cmentarzy Ostrowa Wielkopolskiego i okolicy
Z Celka, J Zywica
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika 7, 11-31, 2004
92004
Variability of stomata and 45S and 5S rDNAs loci characteristics in two species of Anthoxanthum genus: A. aristatum and A. odoratum (Poaceae)
M Drapikowska, K Susek, R Hasterok, P Szkudlarz, Z Celka, B Jackowiak
Acta Biologica Hungarica 64 (3), 352-363, 2013
82013
Relics of cultivation in Central Europe: Malva alcea L. as an example
Z Celka, M Drapikowska
Vegetation history and archaeobotany 17 (1), 251-255, 2008
82008
Distribution atlas of vascular plants on the earthworks of Wielkopolska
Z Celka
Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz …, 2004
82004
Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace Zak≥ adu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 9: 1-159
Z Celka
Bogucki Wyd. Nauk., PoznaŇ, 1999
81999
Genetic relationships between some of Malva species as determined with ISSR and ISJ markers
Z Celka, M Szczecińska, J Sawicki
Biodiversity Research and Conservation 19 (1), 23-32, 2010
72010
Morphological variability of Malva alcea L. populations from Poland
Z Celka, M Drapikowska, K Buczkowska, A Bączkiewicz, J Marciniak
Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 163, 159-165, 2006
72006
Nowe stanowiska Botrychium matricariifolium i B. multifidum (Ophioglossaceae) w Wielkopolsce
Z Celka, M Kasprowicz
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 75-79, 2002
72002
Problems of cultivation relicts
Z Celka
Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz …, 2000
72000
Malva alcea L. as a relict of prehistoric and mediaeval cultivation
Z Celka
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998
71998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20