Жадько К.С., Zhadko K.S.
Жадько К.С., Zhadko K.S.
University of Customs and Finance (Університет митної справи та фінансів)
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки
КС Жадько, ВЛ Плескач
Фінанси України, 85-92, 2009
342009
Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Дніпропетровська держ. фінансова академія
КС Жадько, ВВ Семенюта, ЛШ Олійник
К.: Центр учбової літератури, 2008
212008
Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток
КС Жадько
Дніпропетровськ: УМСФ, 2016
72016
Теоретико-методичні підходи до формування прибутку підприємства і шляхів його збільшення
КС Жадько, ВС Котенко
Молодий вчений, 373-376, 2016
62016
Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону
ІД Падерін, ОО Борншайн, БС Ватченко, ОБ Ватченко, ОО Гетьман, ...
Університет митної справи та фінансів, 2017
42017
Структурна перебудова економіки України, як стратегія інноваційного розвитку
КС Жадько, ЮГ Горященко
Інвестиції: практика та досвід, 8-11, 2009
42009
Структурна перебудова економіки України, як стратегія інноваційного розвитку України
КС Жадько, ЮГ Горященко
Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії …, 2008
42008
Структурна перебудова економіки України, як стратегія інноваційного розвитку України //Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно …
ГЮГ Жадько К.С.
42008
Особливості впровадження технологій бюджетування на підприємствах різних видів діяльності
КС Жадько, ЮГ Горященко
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
32016
Особливості впровадження технологій бюджетування на підприємствах різних видів діяльності
КС Жадько, ЮГ Горященко
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
32016
Практичні основи побудови і інструментарій моделей моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств
КС Жадько
Ефективна економіка, 2014
32014
Стратегія розвитку моніторингу, діагностики й контролю діяльності підприємств: Монографія
КС Жадько
Херсон: Грінь Д.С, 2013
32013
Стратегія розвитку моніторингу, діагностики й контролю діяльності підприємств: Монографія
Жадько К.С.
Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 412 с., 2013
32013
Система контролю в сучасному інформаційно-аналітичному забезпеченні управління підприємств
КС Жадько
Науковий вісник Ужгородського університету, 216-220, 2010
32010
Система контролю в сучасному інформаційно-аналітичному забезпеченні управління підприємств
Жадько К.С.
Науковий вісник Ужгородсього нац. ун-ту, С.216-220, 2010
32010
Вибір програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку підприємств
КС Жадько
Науковий вісник НАУ-К, 47-50, 2001
32001
Вибір програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку підприємств
КС Жадько
Науковий вісник НАУ, 47-50, 2001
32001
Моніторинг, діагностика та контроль у системі контролінгу діяльності суб’єктів підприємницької
КС Жадько
Ефективна економіка, 2015
22015
Моніторинг, діагностика та контроль у системі контролінгу діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
КС Жадько
Ефективна економіка, 2015
22015
МОНІТОРИНГ, ДІАГНОСТИКА ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КС Жадько
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20