Петро Якимович Хомин / Petro Khomyn
Петро Якимович Хомин / Petro Khomyn
Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя (Ternopil Ivan Puluj National Technical
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: Монографія
ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка 288, 2004
932004
Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
Економічна думка, 2003
652003
Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник
ВС Рудницький, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
К.: ВД «Професіонал, 2004
582004
Облікове забезпечення звітності про фінансові результати має бути методологічно обґрунтованим
П Хомин
Бухгалтерський облік і аудит, 9-15, 2004
532004
Облікова політика підприємства в ринкових умовах: навч. посіб.
ГП Журавель, ВБ Клевець, ПЯ Хомин
К.: Професіонал, 2009
492009
Управлінський облік на підприємстві (методика ведення)
ПМ Гарасим, ІЄ Давидович, ПЯ Хомин
Гарасим ПМ, Давидович ІЄ, Хомин ПЯ–Тернопіль: Вид-во" Економічна думка …, 2001
462001
Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку
ПМ Гарасим, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
Гарасим ПМ, Бруханський РФ, Хомин ПЯ–Тернопіль: Астон.–2003.–368 с 12, 2003
452003
Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу)
ПЯ Хомин, ГП Журавель
Тернопіль: Економічна думка, 2007
382007
Курс управлінського обліку: навч. посіб.
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
К.: Знання, 2007
362007
Курс фінансового обліку: навч. посібник
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
К.: Знання, 2007
362007
Звітність підприємств: навч. посіб.
ПЯ Хомин, ГП Журавель
К.: ВД «Професіонал, 2006
282006
Амортизація: економічний зміст та методика відображення
ПЯ Хомин, ІМ Пиріг
Фінанси України, 22-30, 2007
272007
Теорії бухгалтерського обліку: студії: монографія
ГП Журавель, ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка, 2008
242008
Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики
ПЯ Хомин, МС Палюх
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 390-396, 2014
222014
Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств (методологія і методика):[монографія]
ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка, 2001
212001
Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
ВД «Професіонал, 2004
202004
Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: навч. посіб.
МЯ Матвіїв, ПЯ Хомин
К.: Центр навчальної літератури, 2004
202004
Первинний та аналітичний облік на підприємстві: навч. посіб.
ПМ Гарасим, ПЯ Хомин
Тернопіль: Астон, 2005
19*2005
Фінансовий облік та звітність на підприємствах різних галузей/за ред
ПМ Гарасим, АЯ Кізима, ВД Забчук, ІП Кушнірик, ПЯ Хомин
ПЯ Хомина–Тернопіль: Астон 288, 2000
182000
Аудит розрахунків з оплати праці
ОВ Гамова, КЮ Кузьменко, ОС Донець, ОВ Ангеловська, ОВ Артюх, ...
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2021
172021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20