Підписатись
Петро Якимович Хомин / Petro Khomyn
Петро Якимович Хомин / Petro Khomyn
Тернопільський національний технічний університет ім.І.Пулюя (Ternopil Ivan Puluj National Technical
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: монографія
ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка 288, 2004
952004
Курс фінансового обліку: навч. посіб
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
К.: Знання, 2007
83*2007
Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
Економічна думка, 2003
772003
Облікова політика підприємства в ринкових умовах: Навч. посібник
ГП Журавель, ВБ Клевець, ПЯ Хомин
К.: Професіонал, 2009
702009
Облікове забезпечення звітності про фінансові результати має бути методологічно обґрунтованим
П Хомин
Бухгалтерський облік і аудит, 9-15, 2004
632004
Управлінський облік на підприємстві (методика ведення):[монографія]
ПМ Гарасим, ІЄ Давидович, ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка, 2001
612001
Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник
ВС Рудницький, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
К.: ВД «Професіонал, 2004
592004
Первинний та аналітичний облік на підприємстві: навч. посіб.
ПМ Гарасим, ПЯ Хомин
Тернопіль: Астон, 2005
47*2005
Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу)
ПЯ Хомин, ГП Журавель
Тернопіль: Економічна думка, 2007
462007
Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку
ПМ Гарасим, РФ Бруханський, ПЯ Хомин
Тернопіль, Астон.—2003.—368 с, 2003
362003
Амортизація: економічний зміст та методика відображення
ПЯ Хомин, ІМ Пиріг
Фінанси України, 22-30, 2007
292007
Теорії бухгалтерського обліку: студії: монографія
ГП Журавель, ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка, 2008
272008
Фінансовий облік та звітність на підприємствах різних галузей/за ред
ПМ Гарасим, АЯ Кізима, ВД Забчук, ІП Кушнірик, ПЯ Хомин
ПЯ Хомина–Тернопіль: Астон 288, 2000
272000
Звітність підприємств: навч. посіб.
ПЯ Хомин, ГП Журавель
К.: Професіонал, 2006
262006
Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики
ПЯ Хомин, МС Палюх
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 390-396, 2014
232014
Аудит розрахунків з оплати праці
ОВ Гамова, КЮ Кузьменко, ОС Донець, ОВ Ангеловська, ОВ Артюх, ...
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2021
222021
Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник
ПМ Гарасим, ГП Журавель, ПЯ Хомин
ВД «Професіонал, 2004
222004
Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: навч. посіб.
МЯ Матвіїв, ПЯ Хомин
К.: Центр навчальної літератури, 2004
222004
Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств (методологія і методика):[монографія]
ПЯ Хомин
Тернопіль: Економічна думка, 2001
212001
Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення
ПМ Гарасим, ОМ Десятнюк, ГП Журавель, АІ Крисоватий, ПЯ Хомин
ВД" Професіонал", 2006
182006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20