Follow
Дем'янчук Петро Михайлович / Petro Demianchuk / https://orcid.org/0000-0003-4860-7808
Дем'янчук Петро Михайлович / Petro Demianchuk / https://orcid.org/0000-0003-4860-7808
Other namesPetro Demyanchuk, P.M. Demyanchuk, Demjnchuk Petro
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
за ред
П умови та ресурси Тернопільщини
МЯ Сивого, ЛП Царика; Сивий, МЯ, Кітура, ВМ, Дем'янчук ПМ, та ін. Тернопіль …, 2011
612011
Моделювання стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах трансформації суспільних відносин в Україні: монографія
Ковальчук, Мартин, Євсюков, Тихенко, Дем'янчук, Жук, Богданець, ...
Київ: Мeдiнфoрм, 2015
34*2015
Західно-Подільське горбогір'я як географічний екотон : монографія
ПМ Дем'янчук
Тернопіль: Підручники і посібники 208 с., 2011
122011
Червонокнижні види флори Тернопільської області
РЛ Яворівський, ПМ Дем’янчук
Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства, 25-26, 2017
92017
Практикум з фізичної географії материків і океанів
ДІ Ковалишин, мал., П Дем'янчук
Тернопіль: Підручники і посібники, 1999
91999
Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації
БВ Заблоцький, ББ Гавришок, ПМ Дем’янчук
Тайп, 2022
82022
Природні умови та ресурси Тернопільщини : монографія
МЯ Сивий, В Кітура, ПМ Дем'янчук, та ін.
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф, 2011
82011
Неотектоніка і рельєф Західно-Подільського горбогір’я
ЙМ Свинко, ПМ Дем'янчук
Наук. зап. Терноп. пед.. унів. Сер. Геогр, 7, 2001
82001
Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування
Ковальчук, Євсюков, Мартин, Тихенко, Опенько, Атаманюк, Дем’янчук, ...
Київ: Медінформ, 2016
62016
Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants
M Syvyi, P Demyanchuk, B Havryshok, B Zablotskyi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 5-26-5-26, 2019
52019
Аналіз еколого-ценотичної структури флори Тернопільської області
РЛ Яворівський, ПМ Дем'янчук
Монографія Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та …, 2018
52018
Йосип Свинко; Бібліографічний покажчик/уклад
СВ Гулик, ПМ Дем’янчук
Тернопіль: Видавничий центр ТНПУ ім. В. Гнатюка. 88 с., 2009
5*2009
Основні властивості географічних екотонів: сучасний стан проблеми
ПМ Дем’янчук
наук. записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія, 34-37, 2001
52001
ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ м. ТЕРНОПОЛЯ
П, Дем'янчук, М, Сивий, Л, Заставецька
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія 52 (1), 75-87, 2022
4*2022
Oblik ploshch zemel silskohospodarskoho pryznachennia terytorialnykh hromad Ternopilskoi oblasti: dzherela, povnota ta reprezentatyvnist informatsii [Accounting of Agricultural …
B Zablotskyi, B Havryshok, P Demyanchuk
The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical …, 2022
42022
Geography of Ternopil region. Vol. 1. Natural conditions and resources. Ternopil: Krok
Team, of, authors, /, MY Syvyj, PM Demyanchuk, and other
42017
Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області
Дем’янчук
Київ, 2017, 2017
42017
Структура и иерархия причин смертности населения Тернопольской области
Демьянчук, Ковальчук
БрГУ имени АС Пушкина, 2016
42016
Structural and geographical analysis of forestland use of Radivilovsky district Rivne region
BB Havryshok, PМ Demyanchuk, ІА Salenko
Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho uni versytetu …, 2016
42016
Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області
ББ Гавришок, ПМ Дем'янчук, І Саленко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20