Дем'янчук Петро Михайлович / Petro Demianchuk / https://orcid.org/0000-0003-4860-7808
Дем'янчук Петро Михайлович / Petro Demianchuk / https://orcid.org/0000-0003-4860-7808
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
за ред. МЯ Сивого, ЛП Царика
П умови та ресурси Тернопільщини
Сивий, МЯ, Кітура, ВМ, Дем'янчук ПМ, та інші, 2011
152011
Західно-Подільське горбогір'я як географічний екотон : монографія
ПМ Дем'янчук
Тернопіль: Підручники і посібники, 2011
72011
Природні умови та ресурси Тернопільщини : монографія
МЯ Сивий, В Кітура, ПМ Дем'янчук, та ін.
Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф, 2011
62011
Неотектоніка і рельєф Західно-Подільського горбогір’я
ЙМ Свинко, ПМ Дем'янчук
Наук. зап. Терноп. пед.. унів. Сер. Геогр, 7, 2001
52001
До питання визначення поняття «географічний екотон»
ПМ Дем’янчук
Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія, 7, 2002
42002
Основні властивості географічних екотонів: сучасний стан проблеми
ПМ Дем’янчук
наук. записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія, 34-37, 2001
42001
Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants
M Syvyi, P Demyanchuk, B Havryshok, B Zablotskyi
gospodarka surowcami mineralnymi 35, 2019
32019
Червонокнижні види флори Тернопільської області
РЛ Яворівський, ПМ Дем’янчук
Матер. XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (Київ, 25–26 квітня …, 2017
32017
Історико-хронологічний аналіз проблеми дослідження екотонів
ПМ Дем'янчук
Наук. записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. - Серія: географія, 9-16, 2004
32004
З досвіду застосування методу біолокації для виявлення тектонічних тріщин у гірських породах, покритих товщею континентальних четвертинних відкладів
Й Свинко, Т Борт, ПЗ Дем’янчук
Експериментальна етіологія: 3б. наук, праць.–В. II.–Львів, 104-106, 2002
32002
До питання класифікації геоекотонів
ПМ Дем’янчук
Наукові записки ВДПУ. Серія: Географія.–2002.–Вип 3, 21-27, 0
3
Biobibliohrafichnyi pokazhchyk/uklad
F heohrafichnoi nauky na Ternopilli
O. Ya. Kulchytska, PM Demianchuk. Ternopil: Osadtsa Yu 2019, 132, 2019
2*2019
Z istorii stvorennia ta rozvytku Ternopilskoho viddilu heohrafichnoho tovarystva Ukrainy
Y Svynko, P Demianchuk, LZ Tsaryk
Visnyk Ternopilskoho viddilu Ukrainskoho heohrafichnoho tovarystva. Ternopil …, 2017
22017
Кафедра географії та методики її навчання: історія становлення, сьогодення, персоналії
Сивий, МЯ, рец., Дем'янчук, ПМ
Тайп, 2016
22016
Дослідження географічних геоекотонів як еколого-географічна й загально-географічна проблема
ПМ Дем’янчук
Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка …, 2011
22011
Йосип Свинко; Бібліографічний покажчик/уклад
СВ Гулик, ПМ Дем’янчук
22009
Історія дослідження та сучасні уявлення про геологічну будову міста Тернополя і його околиць
ЙМ Свинко, ПМ Дем'янчук
Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис, 52-59, 2008
22008
Історичне підземелля. Про результати досліджень стародавніх підземних ходів у центральній частині міста Тернополя методом біолокації
ЙМ Свинко, ПМ Дем’янчук
Мандрівець: всеукр. наук. журн, 63, 2006
22006
Особливості формування структури ґрунтового покриву Правобережного Лісостепу України
Д Ковалишин, С Гулик, П Дем’янчук
Агрохімія і ґрунто-знавство: Міжвідомчий темат. наук. зб., 91–96, 2004
2*2004
Dem" yanchuk P. Neotektonika i rel'yef Zakhidno-Podil's' koho horbohir" ya [Neotectonics and relief of the West-Podilla Hill Ridge]
Y Svynko, P Demyanchuk
Nauk. zapysky Ternopil's' koho nats. ped. un-tu im. V. Hnatyuka. Seriya …, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20