Кракос (Рабынина) Ю.Б.
Кракос (Рабынина) Ю.Б.
ХАИ, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского,
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління фінансовою безпекою підприємств
ЮБ Кракос, РО Разгон
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми …, 2008
1442008
Подход к оценке уровня финансовой составляющей экономической безопасности предприятия
ЮБ Кракос, Н Серик
Економіка. Фінанси. Право, 7-12, 2006
532006
Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів
ІО Бланк, ММ Єрмошенко, ВВ Шелест, ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ...
332013
Финансовый анализ. Учеб.пособие
ТВЛ Л.Г. Рева, ЮБ Кракос-Рабынина
Харьков: Нац.аэрокосм.ун-т «Харьк.авиац. ин-т», 2004
21*2004
Окремі аспекти застосування методів фінансового планування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
ЮБ Кракос, НО Коротченко
Экономика. Финансы. Право. 1 (2), 22-24, 2007
52007
Взаємозв’язок економічної безпеки та інвестиційної привабливості підприємства
ЮБ Кракос, ОМ Калініна
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Економіка і …, 2015
32015
Экспертно-матричная модель оценки управленческого персонала
ЮБ Рабынина (Кракос)
Науковий журнал «Економіка розвитку» 26 (№ 2 (26)), С.57 – 60., 2003
3*2003
ПЕРЕДУМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЮБ Кракос, ОМ Калініна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми …, 2011
22011
Система економічної безпеки як засіб здолання внутрифірмових криз підприємства
ЮБ Кракос, НО Коротченко
Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні – ІКТМ’2009: Тези …, 2009
22009
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ЮБ Кракос, КА Вепренцова
Причорноморські економічні студії 1 (33), 89-94, 2018
12018
ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ЮБ Кракос
Научный диспут: вопросы экономики и финансов: сборник тезисов научных работ …, 2015
12015
Забезпечення фінансової стійкості фармацевтичних підприємств в умовах посилення глобальної конкуренції
ЮБ Кракос, КА Вепренцова
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Особливості управління фінансовою безпекою бюджетної організації на прикладі науково-дослідного інституту
ЮБ Кракос, АЕ Андрієнко
Науковий погляд: економіка та управління, 51-57, 2018
2018
Управління фінансовою стійкістю машинобудівного підприємства
ЮБ Кракос, НО Лапина
«Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки …, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
ЮБ Кракос, ИИ Асеева
Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та …, 2018
2018
Алфавітний покажчик
ЛО Бабій, ВП Божко, ВМ Вартанян, СВ Войтко, ОВ Гребенікова, ...
2017
ОЦІНКА СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НИМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЮБ Кракос, КА Вепренцова
Экономическая модель современности: задачи, проблемы, перспективы Материалы …, 2017
2017
Аналіз фінансової безпеки підприємств України
ЮБ Кракос, ІВ Меняйленко
Економіка і суспільство 1 (7), 369-377, 2016
2016
АНАЛІЗ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЮБ Кракос, МІ Ігорівна
ІНТЕГРОВАНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ІКТМ'201 5, 11-12, 2016
2016
Особенности оценки инвестиционной привлекательности предприятий
ЮБ Кракос, ИВ Лялюк
Актуальні питання та перспективи економічного розвитку держави 1 (1), 86-88, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20