Владислав Негребецький; Владислав Негребецкий; Vladislav Negrebetsky
Владислав Негребецький; Владислав Негребецкий; Vladislav Negrebetsky
Yaroslav Mudryi National Law University, The Department of Criminalistics
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАНЬ ПІДОЗРЮВАНОГО НА МІСЦІ: ТАКТИКА І ПСИХОЛОГІЯ
ВВ Негребецький
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 2005
142005
Використання рефлексивного мислення й управління при перевірці показань на місці/В. Негребецький
ВВ Негребецький
Кримiналiстика, 110, 2008
42008
Перевірка показань на місці в системі слідчих дій
В Негребецький
Підприємництво, господарство і право, 78-81, 2014
22014
Перевірка показань на місці як процес пізнання
В Негребецький
Підприємництво, господарство і право, 177-181, 2016
12016
Проблема підвищення ефективності збирання, дослідження та фіксації інформації під час перевірочних слідчих (розшукових) дій
В Негребецький
Підприємництво, господарство і право, 57-60, 2015
12015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення
В Негребецький
Підприємництво, господарство і право, 180-184, 2016
2016
Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на місці
В Негребецький
Підприємництво, господарство і право, 169-172, 2016
2016
Перевірка показань на місці - необхідна слідча (розшукова) дія
ВВ НЕГРЕБЕЦЬКИЙ
Підприємництво, господарство і право, 70-73, 2015
2015
Криміналістична реконструкція як основа тактики перевірки показань на місці
В Негребецький
Підприємництво, господарство і право, 57-60, 2015
2015
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕЇ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
АР Бєлкін, АІ Вінберг, НІ Гуковська, ДД Заяць, ВВ Негребецький, ...
ББК 67Я43 Н-34, 104, 2013
2013
тика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Практикум з криміналістики":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магстр", спец. 8.03040101" Правознавство")
ВЮ Шепітько, ОЮ Булулуков, ВГ Грузкова, ЯЄ Мишков, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Роль психології підозрюваного при перевірці показань на місці
В Негребецький
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14