Ольга Олександрівна Васько (Olga Vasko)
Ольга Олександрівна Васько (Olga Vasko)
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі
ОО Васько
Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти …, 2018
5*2018
Технологія організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів
ОО Васько, М Бутова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
22018
Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності
О Васько, А Кругова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 207-213, 2016
22016
Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів початкових класів у процесі методико-математичної підготовки
ОО Васько
Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого …, 2015
22015
Методи активного навчання в медико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів
ОО Васько, КВ Соловйова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 315-323, 2014
22014
Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук …
ОО Васько
Інститут педагогіки НАПН України, 2013
2*2013
Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.09
ОО Васько
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013
2*2013
Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю
ОО Васько
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013
22013
Методико-математична підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах впровадження ідей нової української школи
ОО Васько
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2018
2018
Методи евристичного навчання: сутність, принципи і правила реалізації
ОО Васько
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2018
2018
Методи евристичного навчання як засіб демократизації вищої освіти
ОО Васько
Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії …, 2018
2018
Методи евристичного навчання в фаховій підготовці вчителя початкових класів
ОО Васько
Пізнавально-творча і провесійна самореалізація особистостості в евристичній …, 2018
2018
Еколого-валеологічна складова методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
ОО Васько
Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку …, 2018
2018
Розвиток просторових уявлень учнів початкових класів при вивчення геометричного матеріалу
О Васько, А Марченко
Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської …, 2018
2018
Методико-математична підготовка майбутніх вчителів початкових класів у контексті реформування початкової освіти
ОО Васько
Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у …, 2018
2018
Когнітивні методи евристичного навчання в методико-математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів: сутність, реалізація
ОО Васько
Физико-математическое образование, 2017
2017
Методика викладання математики
ОО Васько
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з методик початкового …, 2017
2017
Навчально методичний комплекс з дисципліни «Системи управління базами даних»» (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта)
ОО Васько
2017
Навчально методичний комплекс з дисципліни «Сучасні інформаційні технології навчання» (для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта)
ОО Васько
2017
Використання методів медіадиактики при вивченні початкового курсу математики
ОО Васько
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20