Ольга Олександрівна Васько (Olga Vasko)
Ольга Олександрівна Васько (Olga Vasko)
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі
ОО Васько
Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти …, 2018
5*2018
Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук …
ОО Васько
Інститут педагогіки НАПН України, 2013
5*2013
Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.09
ОО Васько
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013
5*2013
Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю
ОО Васько
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013
52013
Дидактичні засади формування змісту курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю
ОО Васько
Пед. науки : зб. наук. праць / Херсон. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Барбіна Є …, 2011
3*2011
Технологія організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів
О Васько, М Бутова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 107-118, 2018
22018
Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності
О Васько, А Кругова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 207-213, 2016
22016
Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів початкових класів у процесі методико-математичної підготовки
ОО Васько
Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого …, 2015
22015
Методи активного навчання в медико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів
ОО Васько, КВ Соловйова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 315-323, 2014
22014
Організація самостійної роботи молодших школярів
ГВ Коробкіна, ОО Васько
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Технології навчання у дискусії: сутність, реалізація
ІВ Півоварова, ОО Васько
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Комп’ютерні дидактичні ігри: сутність, структура, створення
ОО Васько, МО Лебеда
ФОП Цьома СП, 2019
2019
Особенности управления самостоятельной работы студентов в условиях Европейской кредитно-трансферной системы ECTS
СМ Кондратюк, ОО Васько
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019
2019
Готовність майбутнього вчителя до розвитку творчого мислення молодших школярів при вивченні математики в сучасній освітній практиці
ОО Васько, СМ Кондратюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Методико-математична підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах впровадження ідей нової української школи
ОО Васько
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2018
2018
Методи евристичного навчання: сутність, принципи і правила реалізації
ОО Васько
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2018
2018
Методи евристичного навчання як засіб демократизації вищої освіти
ОО Васько
Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії …, 2018
2018
Методи евристичного навчання в фаховій підготовці вчителя початкових класів
ОО Васько
Пізнавально-творча і провесійна самореалізація особистостості в евристичній …, 2018
2018
Еколого-валеологічна складова методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
ОО Васько
Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку …, 2018
2018
Розвиток просторових уявлень учнів початкових класів при вивчення геометричного матеріалу
О Васько, А Марченко
Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20