Follow
Сергій Олександрович Гриненко, Sergii Grynenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні:[навчально-практичний посібник]
СС Кудінов, РМ Шехавцов, ОМ Дроздов, СО Гриненко
Х.: Оберіг, 2013
472013
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
132010
Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія
СО Гриненко
Х.: Оберіг, 2008
102008
Особливості правової регламентації оперативно розшукової діяльності та негласних слід чих (розшукових) дій у новому кримінально процесуальному законодавстві
ІІ Мусієнко, СО Гриненко
Досу дове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м ли …, 2012
82012
Правове регулювання використання негласних методів отримання інформації
СО Гриненко
Університет митної справи та фінансів, 2018
42018
Правове регулювання виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
СС Кудінов, ОВ Бачинський
Прикарпатський юридичний вісник 1 (4 (29)), 183-188, 2019
22019
Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності
С Гриненко
Вісник Академії правових наук України, 198-205, 2002
22002
Роль принципу безпосередності у забезпеченні правомірності рішень слідчого в умовах надзвичайного стану
СО Гриненко
Актуальні проблеми боротьби з тероризмом: Мат. наук.-практ конф., м. Харків …, 2004
12004
Роль принципу безпосередності у забезпеченні правомірності рішень слідчого
СО Гриненко
Юридичні читання молодих вчених: Зб. матеріалів всеукр. наук. конф., 23-24 …, 2004
12004
Проблемні питання відкриття дисциплінарного провадження та проведення перевірки дисциплінарної скарги про вчинення проступку прокурором
С Гриненко
Scientific Collection «InterConf», 136-142, 2023
2023
Вплив контексту міжнародного збройного конфлікту на кваліфікацію злочинної діяльності, що має ознаки терористичної
СО Гриненко
Організаційно-правові засади участі Збройних Сил України у вирішенні завдань …, 2023
2023
Алгоритм правової оцінки та кваліфікації воєнних злочинів учасників збройної агресії рф проти України під час досудового розслідування
СО Гриненко, МВ Членов
Актуальні проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності Служби …, 2022
2022
Кваліфікація воєнних злочинів учасників збройної агресії рф проти України під час досудового розслідування
СО Гриненко, МВ Членов
Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони …, 2022
2022
Особливості забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у діяльності правоохоронних органів в умовах збройного конфлікту
СО Гриненко, ІМ Зеленська
Форум Права, 29-39, 2022
2022
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями, рішеннями та бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду в …
СО Гриненко, ІМ Зеленська
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки", 2022
2022
Особливості реалізації права на доступ до інформації в Україні в умовах воєнного стану в світлі європейських стандартів
СО Гриненко, ІМ Зеленська
Юридичний науковий електронний журнал, 233-235, 2022
2022
Проблемні питання застосування кримінального процесуального законодавства при документуванні та розслідуванні злочинів, передбачених статтями 258-3 та 258-5 Кримінального …
СО Гриненко, ЮМ Захарченко
Юридичний науковий електронний журнал, 686-690, 2021
2021
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ СЛУЖБОВЦЯМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ ПРОПОРЦІЙНОСТІ
С Гриненко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 54-56, 2020
2020
СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ
С Гриненко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 107-109, 2020
2020
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
МВ Багрій, ЛВ Бобрицький, ГМ Бірюков, АА Венедіктов, ЄЄ Гречин, ...
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20