Нестеренко Олена Миколаївна / Нестеренко Е. Н. / Nesterenko  Olena (orcid.org/0000-0001-5661-7083)
Нестеренко Олена Миколаївна / Нестеренко Е. Н. / Nesterenko Olena (orcid.org/0000-0001-5661-7083)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Актуальні проблеми та цілі правового виховання молоді
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
112015
Особливості правової соціалізації внутрішньо переміщених осіб
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
92017
Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як один із основних пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
72019
Правове виховання у сучасному суспільстві: теоретико-компаративістське дослідження
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
Харків, 2019
62019
Формування культури діалогу в умовах існування мультикультурного суспільства
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
Однорог, 2019
62019
Проблемні питання адміністративно-правового забезпечення законності у сфері земельних відносин
ОМ Нестеренко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
62013
Особливості правового виховання в Європі
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
52018
Деякі аспекти передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу
О Нестеренко, М Солощук
Право України, 68-70, 2004
52004
Cучасна економічна освіта як нова хвиля та мегатренд розвитку епохи глобальної нестабільності
РІ Олексенко, РИ Олексенко, НА Горбова, НА Горбова, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
32020
Аналіз підходів до розуміння поняття правового виховання в сучасній юридичній науці
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
32016
Проблеми викладання правових дисциплін у ВНЗ неюридичного спрямування
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
Таврійський державний агротехнологічний університет, 2016
32016
Проблемні питання орендного землекористування
ОМ Нестеренко
Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Право, 22-27, 2009
32009
Правосвідомість як системоутворюючий чинник формування свідомої молоді
Н Горбова, О Нестеренко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 35-37, 2019
22019
Спеціальна юридична освіта як одна з основних ознак специфіки механізму правового виховання США
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
22017
Аналіз особливостей деформації правової свідомості у професійному середовищі
ОМ Нестеренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
22017
Впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі
НА Горбова, НА Горбова, ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
12020
Інтерактивна дошка як основа підвищення ефективності організації навчального процесу та модернізації вищої освіти
ГВ Ортіна, ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко, ІВ Застрожнікова, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
12020
Господарське право: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси ‚банківська справа та …
НА Горбова, НА Горбова, ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра …, 2020
2020
Господарське право: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси ‚банківська …
НА Горбова, НА Горбова, ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко
Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра …, 2020
2020
Тестовий комплекс з дисципліни «Адміністративне право» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
ОМ Нестеренко, ЕН Нестеренко, НА Горбова, НА Горбова
Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20