Follow
Надія Передерієнко / Надежда Передериенко / Nadezhda Perederiyenko
Надія Передерієнко / Надежда Передериенко / Nadezhda Perederiyenko
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний інститут, кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження / Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", издательско-полиграфический институт, кафедра организации издательского дела, полиграфии и книгораспространения / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Publishing and Printing Institute, Department of publishing, printing and distribution
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 103-111, 2012
232012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Інформатика"
ГЛ Хавін
НТУ" ХПІ", 2014
19*2014
Фінансовий менеджмент: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: рек. Міносвіти України
НІ Передерієнко
Л.: УАД, 2008
172008
Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников, НІ Передерієнко
Технологія і техніка друкарства, 72-79, 2009
92009
Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств
ЗМ Холод, НІ Передерієнко, БВ Никифорук, НМ Сухолитка
К.: ВАТ «УкрНДІСВД, 2004
92004
Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств
АВ Кваско, НІ Передерієнко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
82017
Фінансовий менеджмент: підручник для студ. вищих навч. закл
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський, ОМ Дем’яненко
Л.: Українська академія друкарства 200, 2008
82008
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников, НІ Передерієнко
Наук. зап.(Укр. акад. друкарства).–2009.–Вип 1 (15), 93-102, 2009
72009
Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 101-107, 2008
72008
Фінансова стратегія в системі управління підприємством
ОВ Леспух, НІ Передерієнко
Технологія і техніка друкарства, 131-136, 2010
62010
Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко, ОВ Леспух
Технологія і техніка друкарства, 179-185, 2011
52011
Дослідження проблеми загострення конкуренції ринку друкованої та електронної літератури
НІ Передерієнко, ОВ Копайгора
Ефективна економіка, 2013
22013
Управління фінансовою стійкістю підприємств
НІ Передерієнко, НИ Передериенко
Дробязко Світлана Ігорівна, 2018
12018
Фактори активізації інноваційних процесів на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі
НІ Передерієнко, ОВ Копайгора
Інтелект XXI, 103-113, 2013
12013
Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України
ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 103-112, 2012
12012
Деякі аспекти мінімізації ризиків у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко, ДЛ Степанюк
Наукові записки [Української академії друкарства], 180-185, 2011
12011
Вартість та концепції походження грошей
ЯВ Котляревський, НІ Передерієнко
Наукові записки [Української академії друкарства], 83-88, 2010
12010
Антикризова фінансова діагностика на макроекономічному рівні
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 141-151, 2009
12009
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
НІ Передерієнко
Экономика и Финансы (Украина), 65-74, 2018
2018
Управління ризиками у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20