Надія Передерієнко / Надежда Передериенко / Nadezhda Perederiyenko
Надія Передерієнко / Надежда Передериенко / Nadezhda Perederiyenko
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний інститут, кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження / Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", издательско-полиграфический институт, кафедра организации издательского дела, полиграфии и книгораспространения / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Publishing and Printing Institute, Department of publishing, printing and distribution
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств
ЗМ Холод, НІ Передерієнко, БВ Никифорук, НМ Сухолитка
К.: ВАТ «УкрНДІСВД, 2004
102004
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 103-111, 2012
82012
Фінансовий менеджмент: підруч. для студ. вищ. навч. закл
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський, ОМ Дем’яненко
Л.: УАД, 174-176, 2008
82008
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников, НІ Передерієнко
Наукові записки Української академії друкарства.–2009.–Вип 1 (15), 93-102, 2009
72009
Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України
ЯВ Котляревський, ОВ Мельников, НІ Передерієнко
Технологія і техніка друкарства, 72-79, 2009
72009
Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 101-107, 2008
72008
Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко, ОВ Леспух
Технологія і техніка друкарства, 179-185, 2011
52011
Фінансовий менеджмент: підручник для студ. вищих навч. закл
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський, ОМ Дем’яненко
Л.: Українська академія друкарства 200, 2008
52008
Аналіз фінансово-економічної діяльності поліграфічних підприємств
АВ Кваско, НІ Передерієнко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
32017
Фінансова стратегія в системі управління підприємством
ОВ Леспух, НІ Передерієнко
Технологія і техніка друкарства, 131-136, 2010
32010
Дослідження проблеми загострення конкуренції ринку друкованої та електронної літератури
НІ Передерієнко, ОВ Копайгора
Ефективна економіка, 2013
22013
Гума та її властивості
ЛІ Мельник, ОВ Миронюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Фактори активізації інноваційних процесів на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі
НІ Передерієнко, ОВ Копайгора
Інтелект XXI, 103-113, 2013
12013
Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України
ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 103-112, 2012
12012
Вартість та концепції походження грошей
ЯВ Котляревський, НІ Передерієнко
Наукові записки [Української академії друкарства], 83-88, 2010
12010
Антикризова фінансова діагностика на макроекономічному рівні
НІ Передерієнко, ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 141-151, 2009
12009
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
НІ Передерієнко
Экономика и Финансы (Украина), 65-74, 2018
2018
Управління ризиками у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств
НІ Передерієнко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2018
2018
Управління фінансовою стійкістю підприємств
НІ Передерієнко, НИ Передериенко
Дробязко Світлана Ігорівна, 2018
2018
Фінанси, гроші та кредит
НІ Передерієнко, ОМ Дем'яненко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20