Follow
Віталий Терещук
Title
Cited by
Cited by
Year
Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави
ВІ Терещук
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 23, 2008
242008
Розвиток систем внутрішнього забезпечення якості в українських закладах вищої освіти
ТВ Фініков, ВІ Терещук
Аналітичний звіт. Київ: Ваіте, 2020
82020
Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови: навчальний посібник
ТВ Фініков, ВІ Терещук
Київ: Таксон, 2018
62018
Моделі медійних ефектів Е.Перс як інструмент аналізу характеру й напрямів використання засобів масової комунікації в зовнішньополітичній стратегії
В Терещук
Politicus: науковий журнал, 215–218, 2017
62017
Публічна дипломатія України: інституційні та програмні аспекти
ВІ Терещук
Політикус, 168-171, 2016
62016
Роль технологий электронного PR во внешнеполитической сфере
ВИ Терещук
studia humanitatis, 11, 2015
62015
Проблема управления Интернетом как фактор международной и национальной информационной безопасности
ВИ Терещук
Studia Humanitatis, 6, 2015
62015
Технологии электронного PR в деятельности политической партии
ВИ Терещук
Studia Humanitatis, 11, 2016
52016
Проблема визначення поняття іміджу в сучасній політичній науці
ВІ Терещук
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 550–556, 2011
52011
Інтернет як інформаційний чинник гуманітарної безпеки українського суспільства
ВІ Терещук
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип 37, 75-78, 2002
52002
Cultural Diplomacy as a Tool of Ukraine’s Foreign Policy: Institutional Dimension
V Tereshchuk
Historia i polityka 35 (28), 59-70, 2019
42019
Роль інформаційної складової у руйнуванні радянського домену влади у країнах ЦСЄ
ВІ Терещук
Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія" Історичні науки". Рівне …, 2011
42011
Political and Institutional Characteristics of the Entry of the CEE Region into Regional Media Systems During the Bipolar and Post-Bipolar Periods
V Tereshchuk
Politeja 15 (6 (57)), 215-229, 2018
32018
CULTURAL DIPLOMACY AS A TOOL OF UKRAINE’S FOREIGN POLICY: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
V Tereshchuk
The Copernicus Journal of Political Studies, 33-46, 2016
32016
Роль Інтернету у процесах трансформації дипломатичної діяльності держави: досвід США та виклики для України
ВІ Терещук
International relations, part “Political sciences”, 2015
32015
Інституціональний вимір утворення Латиноамериканської регіональної медійної системи
ВІ Терещук
Політичне життя, 79-83, 2018
2*2018
Political aspects of Formation and Development of Foreign Broadcasting in France
V Tereshchuk
Evropský Politický a právní diskurz 5 (4), 163–169, 2018
22018
Публічна дипломатія як зовнішньополітичний PR: концептуальний вимір
В Терещук
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 149–154, 2017
22017
Роль інформаційно–комунікаційних технологій у процесах трансформації державної влади: безпековий аспект
ВІ Терещук
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 117-121, 2011
22011
Трансформація домену влади держави під впливом ІКТ
ВІ Терещук
Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах 6, 170–174, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20