Подписаться
Юлія Сергієнко
Юлія Сергієнко
ХНУБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Teoretyko-metodychni zasady identyfikatsii ta vzaiemozviazku vplyvu destabilizuiuchykh faktoriv na ekonomichnu bezpeku promyslovoho pidpryiemstva [The Theoretical-Methodical …
NE Avanesova, OS Mordovtsev, YI Serhiienko
Business Inform 9, 20-28, 2020
82020
The Theoretical-Methodical Principles of Identification and Interrelation of the Influence of Destabilizing Factors on the Economic Security of an Industrial Enterprise
NE Avanesova, OS Mordovtsev, YI Serhiienko
Бизнес информ, 20-28, 2020
62020
Теоретико-методичні засади ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства
СЮІ Аванесова Н.Е., Мордовцев О.С.
Бізнес інформ, 20-28, 2020
42020
ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT
S Y.I.
Modern Economics, 171-176, 2020
32020
Theoretical Basis of the Influence of Destabilizing Factors on the Economic Security of the Enterprise
SY Avanesova N.
The 3 rd International scientific and practical conference “Actual trends of …, 2020
22020
КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
СЮІ Аванесова Н.Е.
Вісник економіки траспорту і промисловості, 17-25, 2019
22019
Економічна безпека:роль,сутність, складові та прниципи в сучасному вимірі країни
АНЕ Сергієнко Ю.І.
Всеукраїнська науково-практична конференція" Міжнародна науково-технічне …, 2019
22019
Інвестиційна привабливість регіонів як основа сталого розвитку країни
СЮІ Гелеверя Є. М.
Бізнес Інформ, 111–117, 2020
12020
CONTROLLING AS A TOOL OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
NE AVANESOVA, YI SERHIIENKO
Scientific journal Economic innovations 23 (4 (81)), 21-27, 2021
2021
ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
НЕ Аванесова, ЮІ Сергієнко
The 11th International scientific and practical conference “European …, 2021
2021
SECURITY AS A GENERAL CATEGORY OF SCIENCE
Y Serhiienko, N Avanesova
Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021
2021
Поняття та сутність підприємства як соціально-економічного інституту
ЮІ Сергієнко
2021
Personnel Potential Concept of the Enterprise and Personnel Enterprises as its Basis
SY Avanesova N.
Changing paradigm in Economics and Management Systems. 4, 10-20, 2021
2021
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
СЮ І.
Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 8 …, 2020
2020
INTEGRATION OF THE BASIC PRINCIPLES OF ECONOMIC SECURITY INTO THE ACTIVITIES OF THE STATE
АНЕ Сергієнко Ю.І.
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ …, 2020
2020
LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: KEY FACTORS
S Y.I.
The X th International scientific and practical conference «Trends in the …, 2020
2020
STRATEGY FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE
SY Avanesova N.
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІV Міжнародної …, 2020
2020
ПРОЦЕСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕКОНФІГУРАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
АНЕ Сергієнко Ю.І.
Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва:теоретичний та …, 2020
2020
РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
СЮ І.
Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІ …, 2020
2020
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ЮІС Л.Л.Калініченко
ХXVІІІ міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-2020 3 (за ред.проф …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20