Н. В. Нечаєва, Наталя Мариненко, Н. В. Мариненко
Н. В. Нечаєва, Наталя Мариненко, Н. В. Мариненко
доцент кафедри журналістики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтелектуальна проза В
НВ Мариненко
Петрова: жанрово-стильові особливості: автореф.… канд. філол. наук 10 (01), 2005
62005
Проблема інтертекстуальності в сучасному літературознавстві: до постановки питання
НВ Мариненко
Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. ВН Каразіна, 270-275, 2002
52002
УКРАЇНСЬКІ ЗМІ ПРО СУЧАСНИЙ СТАН МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВІДНОСИНИ “ЛІКАР–ПАЦІЄНТ”
НВ Нечаєва
Держава та регіони. Серія “Соціальні комунікації, 147-152, 2010
22010
Інтертекстуальність як стильова домінанта інтелектуальної прози В. Домонтовича
НВ Нечаева
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2007
12007
Проблеми медіабезпеки в сучасному світі: західний досвід і завдання для українського суспільства (на матеріалах моніторінгових комісій)
НВ Нечаєва
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2019
2019
Неакадемічні форми підвищення кваліфікації у формуванні педагогічних компетентностей викладачів вищої школи (на прикладі журналістської освіти)
НВ Нечаєва, НБ Калашник
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2019
2019
The image of a contemporary Ukrainian in publicistic works by Sophie Lambroschini (on the example of the book «Les Ukrainiens»)
N Nechaieva, O Fesenko
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
2016
ББК 76.01 (4УКР) я73 Н 59
НВ Нечаєва
2015
Образ дитини в соціальному плакаті ХХ століття
НВ Нечаєва
Наукові записки Інституту журналістики 58, 64-69, 2015
2015
The stereotypical perception of the profession of journalist: the cinematic aspect
N Nechaieva, Y Peralta
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
Дитина в картині світу радянського соціального плакату
НВ Нечаєва
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2012
2012
Формування іміджу Віталія Кличка як політичної особи
НВ Нечаєва
2010
Історіософська концепція державотворення на матеріалі роману В. Домонтовича "Без ґрунту": спроба інтертекстуального прочитання
НН В.
Актуальні проблеми слов'янської філології., 323—328, 2008
2008
Види і функції літературних запозичень у романах В. Домонтовича
МН В.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 634 …, 2004
2004
перший сатиричний журнал Слобожанщини (до 190-річчя з часу заснування)
НВ Нечаєва
У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15