Володимир Погребенник
Володимир Погребенник
професор кафедри української літератури, НПУ ім. М. П. Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблема формування нового вчителя для об'єднаної Європи ХХІ століття
ВП Андрущенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
202012
Фольклоризм української поезії (остання третина ХІХ—перші десятиліття ХХ століття)
ВФ Погребенник
Юніверс, 2002
172002
Українські пісні-гімни
Ф Погребенник
К.: Знання, 1992
161992
Українська мова
М Радишевська, В Погребенник, В Михайлюта, Т Корольова, Т Трош, ...
Українська література/М. Радишевська, В. Погребенник, В. Михайлюта, Т …, 0
11
Образ України в поезії Пантелеймона Куліша
В Погребенник
Творчі та ідейні шукання ПО Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. праць …, 0
6
Українська класична література (кінець ХІ–ХХ ст.)
В Погребенник
Володимир Погребенник, 1998
51998
Поети-«молодомузівці» та фольклор:(П. Карманський, Б. Лепкий, С. Чарнецький)
В Погребенник
Слово і час, 56-61, 1990
51990
Неофольклоризм поезії ранніх українських модерністів (Осип Маковей, Василь Щурат, Агатангел Кримський)
ВФ Погребенник
42009
Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство)
ВФ Погребенник
Ковчег, 2003
42003
Жанрова природа віршованих творів Осипа Маковея
О Романиця
Питання літературознавства, 160-170, 2012
32012
Традиційна українська культура у творчості Олекси Стороженка
В ПоГРЕБЕНник
Українська література в загальноосвітній школі, 2-7, 2008
32008
Об’єктивний тип епічного мислення В. Леонтовича (на матеріалі повісті «Per pedes apostolorum»)
ВФ Погребенник
Слово і Час, 2007
32007
Михайло Драгоманов і Леся Українка: результативність ідейно-творчого спілкування
ВФ Погребенник
Перші міжнародні драгоманівські читання: Матеріали/Укл. І. Волинка, В …, 2003
32003
Володимир Cамійленко: до 125-річчя від дня народження
ВФ Погребенник
К.: Знання, 1988
31988
Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму
ВФ Погребеник
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
22014
Творча індивідуальність Богдана Лепкого: лейтмотиви негромадянської поезії
ВФ Погребенник
Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2012
22012
Український раритет: періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники ХІX-XX ст.(1846-1986)
Ф Погребенник, В Погребенник
Kolo, 2011
22011
Інтерактивні стратегії читання і письма для розвитку критичного мислення студентів-філологів
ВФ Погребенник
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2013
12013
Лірика Лесі Українки та фольклор
ВФ Погребенник
Українська література в загальноосвітній школі, 2011
12011
Центральна Європа та Азійський схід у мемуарах Андрія Чайковського про боснійську війну
В Погребенник
Слово і Час, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20