Олена Венгловська
Олена Венгловська
кандидат педагогічних наук, Київський університет імені Бориса
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні тенденції розвитку дошкільної освіти Київщини (1958–1984 рр. ХХ століття)
О Венгловська
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2011
72011
Формування дослідницької компетентності вчителя початкової школи у процесі функціонування історико-педагогічних студій
ОА Венгловська
32015
Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
ОА Венгловська, Л Куземко, І Новик
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
22019
Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності
ОА Венгловська
Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики …, 2017
22017
Русової у розбудову українських дитячих садків/Олена Венгловська
О Венгловська, С Внесок
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
22016
Організаційнопедагогічна діяльність Софії Русової–громадського діяча, просвітителя, пе дагога/Олена Венгловська
О Венгловська
Рідна школа, 51-55, 2016
22016
Розвиток ідей суспільного дошкільного виховання в теоретико-практичній спадщині О. Дорошенко (20-ті роки ХХ-го століття)
О Венгловська
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 185-191, 2012
22012
Взаємодія дошкільного навчального закладу і початкової школи в історико-педагогічному онтогенезі (ІІ половина ХХ–початок ХХІ століття)/О. Венговська
О Венгловська
Вісник Інституту розвитку дитини. Вип 8, 45-35, 0
1
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ
О Венгловська
1
Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової
ОА Венгловська, МС Ткач
Молодий вчений, 72-75, 2018
2018
Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ-20-ті рр. ХХ століття)
ОА Венгловська
International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied …, 2017
2017
Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
ОА Венгловська, ЛВ Куземко, ІМ Новик
Молодий вчений, 281-284, 2017
2017
Підготовка фахівців із дошкільної освіти в України: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ ст.
ОА Венгловська
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Вип З2, 453-462, 2017
2017
Розвиток дошкільної освіти в незалежній Україні (кінець ХХ-початок ХХІ століття)
ОА Венгловська
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції" Актуальні проблеми та …, 2016
2016
Ідеї С. Русової про виховання дітей дошкільного віку на сторінках часопису Світло (1910–1914)
ОА Венгловська, МВ Свяженіна
Молодий вчений, 326-329, 2016
2016
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО ТИМОФІЯ ЛУБЕНЦЯ (КІНЕЦЬ ХІХ–ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
ОА Venhlovska
Освітологічний дискурс, 12-22, 2015
2015
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДОСВІД ПЕДАГОГІВ-ПРАКТИКІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В М. КИЄВІ (1973-1991)
ОА Венгловська
Проблемы современного педагогического образования, 34-41, 2015
2015
ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРАКТИКІВ У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВЩИНИ (1958–1972 рр. ХХ ст.)
OA Venglovs' ka
Освітологічний дискурс, 67-80, 2014
2014
Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ–на початку ХХІ століття
ОА Венгловська
Педагогічний дискурс, 110-115, 2013
2013
Форми підвищення кваліфікації вихователів і завідувачів дошкільних установ на Київщині (50-70-ті роки ХХ століття)
ОА Венгловська
Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір: матеріали …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20