Follow
Тетяна Гусєва, Tatyana Husieva
Тетяна Гусєва, Tatyana Husieva
асистент кафедри психіатрії,наркології та медичної психології Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю
ТП Гусєва
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2006
152006
Особливості педагогічного спілкування в умовах впровадження Болонського процесу у вищому медичному закладі.
ЛМС С.І.Шкробот, О.П.Венгер, Т.П.Гусєва, Ю.І.Мисула, Я.М.Несторович
Збірник матеріалів конференції Мовна комунікація:наука, культура, медицина…, 2012
42012
Формування комунікативних навичок у студентів-фармацевтів
ТП Гусєва
МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА, 60, 2020
12020
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТНМУ ІМ. ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ОП Венгер, ТП Гусєва, ЮІ Мисула, ЛМ Сас, ОЄ Смашна, ВС Білоус, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 104, 2021
2021
Основні психопатологічні прояви продромального періоду психозу
ОП Венгер, ОЄ Смашна, ЯМ Несторович, ЮІ Мисула, ЛМ Сас, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 64-69, 2018
2018
Мотивація досягнення як важливий чинник успішного професійного становлення студентів-медиків
ОП Венгер, ТП Гусєва, ЮІ Мисула, ЛМ Сас, ОЄ Смашна, ВС Білоус, ...
Медична освіта, 31-35, 2018
2018
Психопатологічна феноменологія депресивних розладів з урахуванням фактора міграції
ОП Венгер, ОЄ Смашна, ЮІ Мисула, ВС Білоус, ЛМ Сас, ОО Люта, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 58-63, 2018
2018
Modern approaches to integrating innovative pedagogical technologies into the medical educational environment
LS Tatyana Husieva, Olena Venher
EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, P.66-75, 2015
2015
Гендерно-вікові особливості тривожно-депресивних розладів
ВОП Сас Л.М., Гусєва Т.П.
Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції Здобутки…, 2014
2014
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІГРАНТІВ
ОП Венгер, ТП Гусєва
Редакційна колегія, 13, 2014
2014
Сучасні мікросоціальні чинники у формуванні світогляду майбутніх спеціалістів –медиків в умовах кредитно-модульної системи
ГТП Шкробот С.І., Венгер О.П., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Білоус В.С., Сас Л.М.
Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю досягнення і…, 2013
2013
Особливості емоційного вигорання медичних працівників
СЛМ Венгер О.П., Гусєва Т.П., Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є.
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції Медична…, 2013
2013
Патопсихологічні порушення внаслідок вимушеної міграції
ГТП Венгер О.П.
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції Медична…, 2013
2013
Особистісно-орієнтований підхід при викладанні психологічних дисциплін для студентів медичних спеціальностей за кредитно-модульною системою навчання
ЛМС С. І. Шкробот, О. П. Венгер, Т. П. Гусєва, Ю. І. Мисула, Я. М. Несторович
Медична освіта. - №3(додаток), С.208-210., 2012
2012
Особливості особистісно-орієнтованого підходу в умовах впровадження Болонського процесу у вищому медичному закладі
МІЩ Т.П.Гусєва, О.П.Венгер, Л.М.Сас
Гуманітарний вісник.-Дод.1 до вип.27,том VI (39): Тем.випуск Вища освіта…, 2012
2012
ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОГРАМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПАРАМЕДИКІВ НА КАФЕДРІ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО…
ОП Венгер, ЮІ Мисула, ОЄ Смашна, ЛМ Сас, ВС Білоус, ОО Люта, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 53-56, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16