Follow
Тетяна Гусєва, Tatyana Husieva, Tetiana Husieva
Тетяна Гусєва, Tatyana Husieva, Tetiana Husieva
асистент кафедри психіатрії,наркології та медичної психології Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю
ТП Гусєва
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2006
182006
Особливості педагогічного спілкування в умовах впровадження Болонського процесу у вищому медичному закладі.
ЛМС С.І.Шкробот, О.П.Венгер, Т.П.Гусєва, Ю.І.Мисула, Я.М.Несторович
Збірник матеріалів конференції Мовна комунікація:наука, культура, медицина…, 2012
52012
Мотивація досягнення як важливий чинник успішного професійного становлення студентів-медиків
ОП Венгер, ТП Гусєва, ЮІ Мисула, ЛМ Сас, ОЄ Смашна, ВС Білоус, ...
Медична освіта, 31-35, 2018
42018
Формування комунікативних навичок у студентів-фармацевтів
ТП Гусєва
Мовна комунікація: наука, культура, медицина, Матеріали ІІ Всеукраїнської…, 2020
32020
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНИМ УМОВАМ
ОП Венгер, ОЄ Смашна, ТП Гусєва, ЛМ Сас, ЮІ Мисула, ВС Білоус, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 62-67, 2023
22023
MOTIVATION OF ACHIEVEMENT AS AN IMPORTANT FACTOR OF SUCCESSFUL PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MEDICAL STUDENTS
OP Venger, TP Husyeva, YI Mysula, LM Sas, OY Smashna, VS Bilous, ...
Ternopil State Medical University, 2018
12018
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПОРТФОЛІО ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ НА БАЗІ КАФЕДРИ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО…
ОП Венгер, ТІ Іваніцька, ВС Білоус, ЮІ Мисула, ОЄ Смашна, ЛМ Сас, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 85-90, 0
1
ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ТА СТУДЕНТІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ
ОП Венгер, ТІ Іваніцька, ЮІ Мисула, ОЄ Смашна, ЛМ Сас, ВС Білоус, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 25-30, 0
1
АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ" КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ": ВИМОГИ, РЕАЛІЇ, ПОТРЕБИ
ОП Венгер, ОО Люта, ЮІ Мисула, ЛМ Сас, ВС Білоус, ТП Гусєва, ...
Відповідальні за випуск: проф. АГ Шульгай, 305, 2024
2024
Features of erming self-educational competence of future doctors.
PTI Fedchyshyn N.O., Haida V. Ya., Kavetskyi V.Ye., Babii V.Yu., Husieva T.P ...
Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 76 (1), 108-114, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТНМУ ІМ. ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ОП Венгер, ТП Гусєва, ЮІ Мисула, ЛМ Сас, ОЄ Смашна, ВС Білоус, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 104, 2021
2021
Основні психопатологічні прояви продромального періоду психозу
ОП Венгер, ОЄ Смашна, ЯМ Несторович, ЮІ Мисула, ЛМ Сас, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 64-69, 2018
2018
Психопатологічна феноменологія депресивних розладів з урахуванням фактора міграції
ОП Венгер, ОЄ Смашна, ЮІ Мисула, ВС Білоус, ЛМ Сас, ОО Люта, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 58-63, 2018
2018
Modern approaches to integrating innovative pedagogical technologies into the medical educational environment
LS Tatyana Husieva, Olena Venher
EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, P.66-75, 2015
2015
Гендерно-вікові особливості тривожно-депресивних розладів
ВОП Сас Л.М., Гусєва Т.П.
Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції Здобутки…, 2014
2014
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІГРАНТІВ
ОП Венгер, ТП Гусєва
Редакційна колегія, 13, 2014
2014
Сучасні мікросоціальні чинники у формуванні світогляду майбутніх спеціалістів –медиків в умовах кредитно-модульної системи
ГТП Шкробот С.І., Венгер О.П., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Білоус В.С., Сас Л.М.
Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю досягнення і…, 2013
2013
Особливості емоційного вигорання медичних працівників
СЛМ Венгер О.П., Гусєва Т.П., Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є.
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції Медична…, 2013
2013
Патопсихологічні порушення внаслідок вимушеної міграції
ГТП Венгер О.П.
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції Медична…, 2013
2013
Особистісно-орієнтований підхід при викладанні психологічних дисциплін для студентів медичних спеціальностей за кредитно-модульною системою навчання
ЛМС С. І. Шкробот, О. П. Венгер, Т. П. Гусєва, Ю. І. Мисула, Я. М. Несторович
Медична освіта. - №3(додаток), С.208-210., 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20