Підписатись
Актуальні проблеми філософії та соціології
Актуальні проблеми філософії та соціології
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль рідної мови в становленні української національної ідентичності
МЛ Шумка
Актуальні проблеми філософії та соціології, 172-177, 2015
172015
Социокультурный капитал как условие активизации производительных сил общества
ВЕ Шедяков
Актуальні проблеми філософії та соціології, 212-215, 2015
142015
Аналіз сучасного стану зайнятості та безробіття в Україні
МЯ Хомяк
Актуальні проблеми філософії та соціології, 141-146, 2015
82015
Екофемінізм: соціально-філософський огляд
ЗВ Шевченко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 166-171, 2015
72015
Особенности самореализации личности в современном украинском обществе
ЕР Боринштейн
Актуальні проблеми філософії та соціології, 29-35, 2014
72014
Государственно-частное партнерство в обеспечении единства общественных, коллективных и личных интересов
ВЕ Шедяков
Актуальні проблеми філософії та соціології, 150-155, 2015
62015
Від "Homo Economicus" до "Homo Creativus" у соціокультурному середовищі
РІ Олексенко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 112-114, 2015
62015
Формування інтелігентності як гармонійне поєднання духовного, чуттєвого та практичного буття людини
ВД Косенко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 78-81, 2015
62015
Мас-медіа як суб’єкт соціальної відповідальності
КС Трегуб
Актуальні проблеми філософії та соціології, 136-140, 2015
62015
Ценности мультикультурно-толерантной парадигмы в развитии социокультурного пространства
ЕП Ананьева
Актуальні проблеми філософії та соціології, 7-10, 2015
52015
Перспективи антропоцентризму в сучасній науковій картині світу
ІО Скакун
Актуальні проблеми філософії та соціології, 193-196, 2015
52015
Парадигма "нового регіоналізму" та європейської регіоналізації
НР Голуб’як
Актуальні проблеми філософії та соціології, 45-49, 2015
52015
Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен
ВМ Слюсар
Актуальні проблеми філософії та соціології, 143-148, 2015
52015
Мультикультуралізм як стратегія соціально-політичного розвитку сучаасних європейських країн: позитивні та негативні прояви
СМ Наумкіна, ОМ Соколов
Актуальні проблеми філософії та соціології, 60-64, 2014
52014
Соціокультурні аспекти соціальної взаємодії й ідентифікації в мультикультурному регіоні
ОВ Запорожченко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 63-65, 2015
42015
Гендерні особливості соціального захисту населення
ЛА Пірог
Актуальні проблеми філософії та соціології, 124-127, 2015
42015
Проблемы века гуманизации образования
МХ Назаров
Актуальні проблеми філософії та соціології, 109-112, 2015
42015
Історичне пізнання як засіб національної ідентифікації
ТІ Чаркіна
Актуальні проблеми філософії та соціології, 204-207, 2015
42015
Акселерація як конвергентний процес у сучасному релігійному житті (трансгуманістичний вимір)
ОЕ Никитченко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 157-160, 2015
42015
Сучасна освітня парадигма в контексті медіакультури
ЛА Карпець
Актуальні проблеми філософії та соціології, 95-98, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20