Елена Вальчук/ORCID: 0000-0002-1293-6362
Елена Вальчук/ORCID: 0000-0002-1293-6362
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, факультет истории
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пропаганда и просвещение в советской системе социального страхования (1922-1933 гг.)
ЕИ Вальчук
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 2013
12013
Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 квітня 2019 р …
ЮЄ Кирилов, ДС Бутрій, ЮІ Яремко, ОВ Аверчев, ВГ Грановська, ...
2019
Особливості інтелектуальної власності у сфері наукових досліджень
ОІ Вальчук, ЕИ Вальчук
ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017
2017
Соціальне страхування в Кодексі законів про працю УСРР 1922 року та Кодексі законів про працю України
ОІ Вальчук
Молодий вчений, 230-232, 2016
2016
ЗАКОНОДАВЧЕ ОФОРМЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СРСР В ПЕРІОД НЕПУ
ОІ Вальчук
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, 10, 2015
2015
Організатори та провідники радянського соцстраху 1920–1930-х років
ОІ Вальчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
2014
Організаційна система соціального страхування в СРСР (1922-1933 рр.) за матеріалами Державного архіву Російської Федерації
ОІ Вальчук
Історичний архів. Наукові студії, 2014
2014
Социальное страхование в СССР (1922-1933 гг.): историографический обзор
ОІ Вальчук
Гилея: научный вестник, 83-87, 2014
2014
БССР в системе советского социального страхования (1922–1933 гг.)
ЕИ Вальчук
2014
Трансформация советской модели социального страхования в современной России
ЕИ Вальчук
Инновации в современной политике в условиях глобализации: опыт, проблемы …, 2013
2013
Соціальне страхування в контексті дослідження радянської соціальної політики 20-х років ХХ століття
ОІ Вальчук
Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні. Матер. ІІІ всеукр …, 2013
2013
Подготовка кадров органов социального страхования СССР (1924-1933 гг.)
ЕИ Вальчук
"Актуальные вопросы философии, истории и политологии": материалы …, 2013
2013
Механізм визначення страхових тарифів в радянській системі соціального страхування (1922-1929рр.)
ОІ Вальчук
Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнародної наукової …, 2013
2013
Всесоюзні центральні галузеві каси соціального страхування (1931–1933 рр.)
ОІ Вальчук
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
2013
Соціальне страхування робітників установ і підприємств СРСР за кордоном
ОІ Вальчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
2013
Порядок приема и хранения денежных средств органов социального страхования СССР (1922-1933 гг.)
ЕИ Вальчук
Теория и практика общественного развития, 2013
2013
Центральне управління соціального страхування НКП СРСР (1922-1933 рр.)
ОІ Вальчук
Волинські історичні записки 9, 86-91, 2012
2012
Радянська система управління соціальним страхуванням (1922-1933)
ОІ Вальчук
Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 143-146, 2012
2012
ЧАСОПИС «ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (1922–1933 РР.)
ОІ Вальчук
ББК 72я5 А 43, 278, 2012
2012
Науково-дослідна робота ЦУССТРАХУ у сфері історії, теорії та практики соціального страхування (1926-1933 рр.)
ОІ Вальчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20