Подписаться
Заяць В'ячеслав Сергійович
Заяць В'ячеслав Сергійович
к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інститут демографії та соціальних досліджень
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи:[монографія]
СІ Бандур, ТА Заяць
Черкаси: Брама-Україна 619, 2006
227*2006
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
Е Лібанова
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України, 2012
187*2012
Модернізація соціальної політики: регіональний аспект (колективна монографія)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2015
175*2015
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія)/відпов. за випуск ЛМ Черенько, ОВ Макарова, за ред. ЕМ Лібанової.–У 2 …
ЛМ Черенько
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 202012 …, 2012
107*2012
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія)
ВС Заяць
Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014
102*2014
стан, проблеми, перспективи відтворення: моногр.: у 2 ч./[ред.: ВМ Лич]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт
Л капітал України
К, 2009
58*2009
аналіз та рекомендації для політики (на основі моніторингу щодо економічної нерівності домогосподарств та доступу дітей до послуг соціальної сфери)/[ЛМ Черенько, СВ Полякова …
Н можливості дітей в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2011
23*2011
Державна доповiдь про становище дiтей в Українi (за пiдсумками 2011 року) єв та iн
СЮ Аксьонова, МЮ Варбан, ОА Василь
12*2012
Формування доходів населення України: особливості та тенденції
ВС Заяць
Демографія та соціальна економіка, 116-128, 2015
11*2015
Інвестиційні можливості домогосподарств України: обмеження і перспективи
ВС Заяць
Інвестиції: практика та досвід., 4-6, 2012
112012
Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року)
Т Алексєєнко, С Аксьонова, О Вакуленко, О Васильєв, І Звєрєва, ...
8*2011
Міжрегіональна асиметрія формування доходів населення України, їх диференціація та резерви зростання
ВС Заяць
Економіка і регіон, 21, 2009
8*2009
Vplyv koronavirusnoi kryzy na bidnist: pershi naslidky dlia Ukrainy [The impact of coronavirus crisis on poverty: the first consequences for Ukraine]. Kyiv: Instytut demohrafii …
LM Cherenko, SV Poliakova, VS Shyshkin, AH Reut, OA Vasyliev, ...
National Academy of Sciences of Ukraine, MV Ptukha Institute of demography …, 2020
72020
Розвиток житлового будівництва як фактор формування житлових умов населення
ВС Заяць
Демографія та соціальна економіка, 137-151, 2019
72019
Економічний механізм формування доходів населення в регіонах та напрями його вдосконалення
ВС Заяць
Совет по изучению производительных сил Украины, 2011
72011
Фінансово-кредитні відносини та формування інвестиційного капіталу: проблеми взаємодії
ВС Заяць
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 341-349, 2011
72011
Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія/ВМ Анісімов, ВА Чеботарьов, ОВ Кендюхов та ін.; За заг. редакцією ОВ …
ВП Гудкова
К.: ДЕТУТ, 2015
5*2015
Housing construction: Stages of development and modern trends
T Zaiats, V Zaiats
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (3), 473-477, 2018
42018
Ukraina: shliakh do konsolidatsii suspilstva: natsionalna dopovid [Ukraine: the way to consolidate the society: a national report.]. Kyiv: Instytut politychnykh i …
S Pyrozhkov, Y Bohutskyy, L Libanova, O Mayboroda, O Rafal’s’kyy, ...
32017
Людський розвиток в Україні. Оцінка та прогноз рівня життя населення
ЕМ Лібанова, ОА Васильєв, АВ Веремчук, НМ Гапак, АГ Гвелесіані, ...
НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20