Олександр Васильович Кузенков; Кузенков Олександр Васильович;(Oleksandr Kuzenkov);ОВ Кузенков; OV
Олександр Васильович Кузенков; Кузенков Олександр Васильович;(Oleksandr Kuzenkov);ОВ Кузенков; OV
Національна академія внутрішніх справ
Verified email at naiau.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична підготовка працівників Національної поліції України. Physical training of employees of the National Police of Ukrain
ВА Дідковський, ВВ Бондаренко, ОВ Кузенков
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019
222019
Fizychna pidhotovka pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy [Physical training of employees of the National Police of Ukraine]
OVK VA Didkovskyi, VV Bondarenko
Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2019
122019
Спеціальний засіб КПФ-02(тонфа). Техника і тактика застосування
К Дідковський, Запорожанов
82011
Силове затримання неозброєного правопорушника
К Дідковський
7*2014
Специфіка фізичного навантаження в умовах службової діяльності працівників Національної поліції України
ВА Дідковський, КВ Плєва, ОВ Кузенков, ВВ Білик, ОА Арсененко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
62020
Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС (матеріали для підготовки до державної атестації). Special physical training of police officers (materials for preparation for …
ВА Дідковський, ОВ Кузенков, СВ Буряк, ІМ Гриньов, ОА Арсененко, ...
22013
Проблеми професійної підготовки курсантів МВС України у процесі занять спеціальною фізичною підготовкою
ОВ Кузенков
Національна академія внутрішніх справ України, 2013
12013
АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВОЄННЯ ПРИЙОМІВ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ»
О Кузенков, М Матвієнко, Л Масенко
InterConf, 132-138, 2021
2021
Дії поліцейського під час здійснення поверхневої перевірки. Особливості застосування кайданків. Actions of a police officer during a superficial inspection. Features of the use …
ВА Дідковський, ВВ Бондаренко, ВА Сягровець, ОВ Кузенков, ...
2021
Техніка виконання ударів руками та ногами: захисні та контратакувальні дії. Technique of punches and kicks: defensive and counterattack actions
СМ Козенко, ВВ Бондаренко, ГВ Бикова, АЮ Мартишко, ОВ Кузенков, ...
2021
АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВОЄННЯ ПРИЙОМІВ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ»
КО В., ММ І., МЛ В.
CURRENT ISSUES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, 132-138, 2021
2021
Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методика навчання прийомам обеззброєння в разі погрози короткоствольною вогнепальною зброєю (обеззброєння особи шляхом вилучення …
ВВ Бондаренко, ВА Дідковський, ОВ Кузенков
2021
Specifics of physical activity in the conditions of official activity of employees of the National Police of Ukraine
ОАА ВА Дідковський, КВ Плєва, ОВ Кузенков, ВВ Білик
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
Система добору та підготовки поліцейських кадрів у країнах Прибалтики (Латвія, Литва, Естонія)
ОВК ВА Дідковський
Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту …, 2020
2020
Специфіка навчання з предмета «Спеціальна фізична підготовка»
ОВ Кузенков, ВВ Білик
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. (29.05 …, 2020
2020
Особливості фізичної підготовки жінок-поліцейських
ОВ Кузенков, ВВ Білик, АС Лук’яненко
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Сучасні тенденції та …, 2019
2019
Теоретико-методологічні обґрунтування використання технологій у процесі занять фізичною підготовкою курсантів МВС України
ОВ Кузенков, ВВ Білик
IV міжнародна науково-практична конференція. Підготовка поліцейських в …, 2019
2019
Формування професійно важливих якостей засобами спеціальних вправ
ОВ Кузенков, ВВ Білик
XІ Міжнародна наукова-практична інтернет-конференція “Проблеми та …, 2018
2018
Сучасні питання проблеми організації фізичного виховання курсантів та шляхи їх подолання.
ОВ Кузенков, ВВ Білик
XLV Міжнародна наукова-практична інтернет-конференція “Проблеми та …, 2017
2017
Дослідження передового досвіду організації фізичної підготовки у збройних силах провідних країн світу
ОВ Кузенков
Міжнародна наукова-методична конференція Вдосконалення системи ФП, у …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20