Bilash SM Сергій Михайлович Білаш, Сергей Михайлович Билаш, Білаш, СМ; Билаш, СМ; SM Bilash
Bilash SM Сергій Михайлович Білаш, Сергей Михайлович Билаш, Білаш, СМ; Билаш, СМ; SM Bilash
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Verified email at umsa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data
OM Pronina, MM Koptev, SM Bilash, GA Yeroshenko
Мир медицины и биологии, 2018
212018
Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хвороб пародонта
СМБ НВ Гасюк, ГА Єрошенко, ОВ Палій
Мир медицины и биологии 9 (2-2 (38)), 207-211, 2013
142013
Prooksydantno-antioksidantnyi Hgomeostaz u tkaninakh matky zalezhno vid periodyv vidtvoruvalnogo tsiklu
LM Kuzmenko, AA Polishchuk, SO Usenko, AM Shostya, VG Stoyanovskii, ...
Svit mediciny i biology 14 (64), 198-203, 2018
102018
Вплив кріоконсервованої плаценти на морфо функціональний стан екзокриноцитів воротар них залоз шлунка при запальних процесах
СМ Білаш
Вісник проблем біології і медицини 2 (99), 224-227, 2013
92013
Current studies of ukrainian researchers of stress impact on chest organs: literature review
NI Vynnyk, MM Koptev, SM Sovhyrya, BM Filenko, SM Bilash
Aluna, 2018
72018
Вплив метакрилату на функцію слинних залоз
СМ Білаш, ЮВ Сеньчакович, ГА Єрошенко
Світ медицини та біології 1 (43), 181-185, 2014
7*2014
Морфофункціональна характеристика структурних компонентів шлунку інтактних щурів та при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення
СМ Білаш
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет» iменi IЯ Горбачeвського …, 2013
72013
Comprehensive morphological studies as an intergal part of modern medical science. Literature review
SM Bilash, OM Pronina, MM Koptev
Українська медична стоматологічна академія, 2019
62019
Vplyv metakrylatu na funktsiiu slynnykh zaloz
GA Yeroshenko, S YuV, KS Kazakova, B SM
Svit medytsyny ta biolohii 1 (43), 181-5, 2014
62014
Сучасні підходи до забезпечення якісної освіти лікарів-стоматологів
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОВ Шешукова, СМ Білаш, НМ Лохматова, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2013
62013
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у тканинах матки свині залежно від періодів відтворювального циклу
СМБ Л.М. Кузьменко, А.А. Поліщук, С.О.Усенко, А.М. Шостя, В.Г. Стояновський ...
Світ медицини та біології 2 (64), С. 153-156., 2018
52018
Suchasni pidkhody do zabezpechennya yakisnoyi osvity likariv-stomatolohiv
VM Zhdan, VM Bobyrʹov, OV Sheshukova, SM Bilash, NM Lokhmatova, ...
Medychna osvita 2, 65-8, 2013
52013
Лектинохімічна характеристика вуглеводних детермінант шлунку при введенні кріоконсервованої плаценти та тля гострого експериментального запалення
СМ Білаш, ГА Єрошенко, ВЮ Покотило
Світ медицини та біології 1 (36), С. -94-99, 2013
52013
Характеристика метричних показників структурних елементів кардіальних залоз шлунку інтактних щурів, при гострому гастриті, введенні препарату «Платекс плацентарний» та їх …
СМ Білаш
Вісник проблем біології і медицини 2, С.153-155, 2012
5*2012
Morphometric Characteristics of Pyloric Gastric Glands at Experimental Acute Gastritis and after Administration of ā€˜ Platex-Placentalā€™ Medication on the Background of …
SM Bilash
Problems of Cryobiology and Cryomedicine 22 (1), 84-90, 2012
52012
Зміни структури під’язикової залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну
СМ Білаш, ЛБ Пелипенко, ГА Єрошенко, НФ Єрьоміна
Світ медицини та біології, С.59-65, 2008
5*2008
Monitoring of the higher education quality as an objective necessity of the educational system innovative development
VM Zhdan, VM Bobyriov, SM Bilash, OM Bieliaieva
Sciences of Europe, 2016
42016
Реакція судин гемомікроциркуляторного русла стінки фундального відділу шлунку на гострий експериментальний гастрит, введення препарату" платекс–плацентарний" та при їх сумісній дії
СМ Білаш, СМ Билаш
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2012
42012
Використання сучасних форм навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології і підготовці студентів медичного факультету до ліцензійного іспиту «Крок-1»
СМ Білаш, ВІ Шепітько, ГА Єрошенко, ОД Лисаченко
Навчально – методична конференція «Сучасні технології навчання у підготовці …, 2008
4*2008
Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, СМ Білаш, ОМ Бєляєва
Медична освіта, 40-45, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20