Bilash SM Сергій Михайлович Білаш, Сергей Михайлович Билаш, Білаш, СМ; Билаш, СМ; SM Bilash
Bilash SM Сергій Михайлович Білаш, Сергей Михайлович Билаш, Білаш, СМ; Билаш, СМ; SM Bilash
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data
OM Pronina, MM Koptev, SM Bilash, GA Yeroshenko
Мир медицины и биологии, 2018
92018
Prooksydantno-antioksidantnyi Hgomeostaz u tkaninakh matky zalezhno vid periodyv vidtvoruvalnogo tsiklu
LM Kuzmenko, AA Polishchuk, SO Usenko, AM Shostya, VG Stoyanovskii, ...
Svit mediciny i biology 14 (64), 198-203, 2018
82018
Вплив кріоконсервованої плаценти на морфо функціональний стан екзокриноцитів воротар них залоз шлунка при запальних процесах
СМ Білаш
Вісник проблем біології і медицини 2 (99), 224-227, 2013
82013
Сучасні підходи до забезпечення якісної освіти лікарів-стоматологів
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОВ Шешукова, СМ Білаш, НМ Лохматова, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2013
72013
Морфофункціональна характеристика структурних компонентів шлунку інтактних щурів та при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення
СМ Білаш
СМ Білаш.–Тернопіль, 2013.–36 с, 0
6
Vplyv metakrylatu na funktsiiu slynnykh zaloz
GA Yeroshenko, KS Kazakova, B SM
Svit medytsyny ta biolohii 1 (43), 181-5, 2014
52014
Вплив метакрилату на функцію слинних залоз
СМ Білаш, ЮВ Сеньчакович, ГА Єрошенко
Світ медицини та біології 1 (43), 181-185, 2014
5*2014
Suchasni pidkhody do zabezpechennya yakisnoyi osvity likariv-stomatolohiv
VM Zhdan, VM Bobyrʹov, OV Sheshukova, SM Bilash, NM Lokhmatova, ...
Medychna osvita 2, 65-8, 2013
52013
Лектинохімічна характеристика вуглеводних детермінант шлунку при введенні кріоконсервованої плаценти та тля гострого експериментального запалення
СМ Білаш, ГА Єрошенко, ВЮ Покотило
Світ медицини та біології 1 (36), С. -94-99, 2013
52013
Характеристика метричних показників структурних елементів кардіальних залоз шлунку інтактних щурів, при гострому гастриті, введенні препарату «Платекс плацентарний» та їх …
СМ Білаш
Вісник проблем біології і медицини 2, С.153-155, 2012
42012
Morphometric characteristics of pyloric gastric glands at experimental acute gastritis and after administration of ‘platex-placental’medication on the background of …
SM Bilash
Problems of Cryobiology and Cryomedicine 22 (1), 84-90, 2012
42012
Зміни структури під’язикової залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну
СМ Білаш, ЛБ Пелипенко, ГА Єрошенко, НФ Єрьоміна
Світ медицини та біології, С.59-65, 2008
4*2008
Використання сучасних форм навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології і підготовці студентів медичного факультету до ліцензійного іспиту «Крок-1»
СМ Білаш, ВІ Шепітько, ГА Єрошенко, ОД Лисаченко
Навчально – методична конференція «Сучасні технології навчання у підготовці …, 2008
4*2008
Про результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» за 2015 календарний рік
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОМ Бєляєва, СМ Білаш
Мат. XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2016
32016
Monitoring of the higher education quality as an objective necessity of the educational system innovative development
VM Zhdan, VM Bobyriov, SM Bilash, OM Bieliaieva
Sciences of Europe, 2016
32016
Морфометрична характеристика стінки кардіального відділу шлунку інтактних щурів при гострому гастриті, введенні препарату «латекс плацентарний» та їх поєднаної дії
СМ Білаш
Світ медицини та біології, С. 7-10, 2012
32012
Реакція судин гемомікроциркуляторного русла стінки фундального відділу шлунку на гострий експериментальний гастрит, введення препарату" платекс–плацентарний" та при їх сумісній дії
СМ Білаш, СМ Билаш
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2012
32012
Strukturna kharakterystyka epitelialnoho sharu tverdoho pidnebinnia liudyny [The structural characterization of the epithelial layer of the hard palate of a man]
SM Bilash
Visnyk problem biolohii i medytsyny–Journal of Problems of Biology and …, 2006
32006
Методика получения полутонких серийных срезов при проведении гистологических и эмбриологических исследований
СМ Билаш, НС Скрипников, ЮК Хилько, ЕН Пронина
Вісник проблем біології і медицини, С.151-155, 1997
3*1997
Моніторинг якості вищої освіти (теоретичний аспект)
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОМ Бєляєва, СМ Білаш
Мат. зб. ст. І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю Актуальні …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20