Подписаться
Світлана  Мостов'як  Svitlana Mostoviak
Світлана Мостов'як Svitlana Mostoviak
Другие именаORCID 0000-0001-8322-8710
Уманський національний університет садівництва, кафедра захисту і карантину рослин
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Khimichnyi Metod Zakhystu Hordeum Vulgare vid Fitofahiv z Koliuche-Sysnym Rotovym Aparatom
СМ Мостов’як, РВ Чухрай
International Academy Journal Web of Scholar 3, 6, 2020
2020
ХІМІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ HORDEUM VULGARE ВІД ФІТОФАГІВ З КОЛЮЧЕ-СИСНИМ РОТОВИМ АПАРАТОМ
СМ Мостов’Як, РВ Чухрай
International Academy Journal Web of Scholar, 6-10, 2020
2020
АбІотичнІ тА бІотичнІ чИннИкИ впливУ нА щілЬністЬ популяції великої злакової попелицІ (Sitobion Avenae F.) У правобережномУ лісостепУ українИ
СМ Мостов'як, ВС Медвідь
World Science 1 (11 (51)), 50-53, 2019
2019
Природоохоронні аспекти захисту зернових культур від фітофагів–векторів вірусної та мікоплазмової інфекції на біоценотичних принципах в умовах центральної частини лісостепу України
ІІ Мостов’як, ЖП Шевченко, ДМ Адаменко, ОГ Сухомуд, СМ Мостов’як, ...
Вісник Уманського національного університету садівництва, 103-111, 2019
2019
Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни" Фітопатологія"
СМ Мостов’як
УНУС, 2016
2016
Захист малини та ожини від шкідливих організмів.
МС М.
Плантатор, 2015
2015
Шкідливі організми в посівах кукурудзи
ПВМ Мостов’як С.М., Гур’євська О.В.
Збірник праць Уманського НУС, 76., 2015
2015
Інтегрований захист плодових культур
ОГС Ю.П. Яновський, І.С. Кравець, І.В. Крикунов, І.І. Мостов'як, С.м ...
2015
Хвороби огірків, як фактор обмеження потенційної продуктивності та якості урожаю. -
ДДП Мостов’як С.М., Мостов’як І.І.
Екологічний моніторинг, інноваційні та ресурсозберігаючі технології в …, 2014
2014
Екологічні аспекти застосування фунгіцидів на суниці Матеріали науково-практичої конференції.
МІІПВМ Мостов’як С.М.
Екологія – шляхи гармонізації природи і суспільства, 62, 2014
2014
Гнилі ягід суниці та удосконалення заходів захисту від них культури
МІІПВМ Мостов’як С.М.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100 …, 2014
2014
Членистоногі – важлива складова формування агробіоценозів
ГОВ Мостов’як С.М., Федоренко В.П., Седик В.М.
/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 70-річчю з …, 2014
2014
Динаміка домінантних видів комах в основних агробіоценозах Лісостепу України .
ФОО Мостов’як С.М., Федоренко В.П., Мостов’як І.І.
Тези доповідей VIII з’їзду ГО «Українське ентомологічне товариство»,, 2013
2013
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В РІЗНИХ СИСТЕМАХ
МІІ Мостов’як С.М.
Матеріали конференції, с.281-283., 2012
2012
Динаміка видового складу ентомофауни різних агробіоценозів. Вип. 72. – Ч.1: Агрономія. – с 279-285.
МІІ Мостов’як С.М.
Основи біологічного рослинництва у сучасному землеробстві 1 (Вип.72), с. 279-285, 2011
2011
Динаміка видового складу шкідливих організмів у різних агробіоценозах
МС М.
тези наукової конференції 1, 57, 2010
2010
Шкідники і хвороби в агрофітоценозі ріпаку
МІІ Мостов’як С.М.
Тези наукової конференції 1, 22, 2010
2010
ОСОБЛИВОСТІ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЛУСКОКРИЛИХ У НАСАДЖЕННЯХ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ
СМ МОСТОВ’ЯК
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2009
2009
Ефективність різних способів застосування інсектицидів у захисті баклажана від небезпечного шкідника
СВ Щетина, СМ Мостов’як, ІІ Мостов’як
2009
ВЕКТОРИ ВІРОЗІВ І МІКОПЛАЗМОЗІВ ТА МІКОЗИ У ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА КОМБІНАЦІЙ ІНСЕКТИЦИДІВ З ХІМІЧНИМИ ІМУНІЗАТОРАМИ
ЖП Шевченко, ІІ Мостов’як, ОГ Сухомуд, СМ Мостов’як, РВ Чухрай
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20